1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Uppföljning Frånvaroanmälningar

Uppföljning Frånvaroanmälningar

I nya gränssnittet kan man nu göra uppföljningar gällande frånvaroanmälningar samt göra en frånvaroanmälan.

Klasslärare kan se sina elevers frånvaroanmälningar som ägde rum för mer än tre månader sedan samt kunna se frånvaroanmälningar för alla elever i sina nuvarande klasser. Klasslärare kan också anmäla frånvaro för elever i sina nuvarande klasser. Detta kan göra från menyn ”Uppföljning” samt från elevens profilsida.

Administratörer kan se frånvaroanmälningar för alla elever på alla sina skolor. Detta kan göras från menyn ”Uppföljning” samt från elevens profilsida.

Både att anmäla frånvaro som att se aktuella och tidigare frånvaroanmälningar är beroende av de val som görs i de blåa rutorna för skola och klass.

Anmäla Frånvaro

För att anmäla frånvaro, välj AVDELNING/KLASS. Om man endast har en avdelning/klass kommer detta redan vara valt.

Under ”Anmäl Frånvaro”, kommer listan under Barn/Elev att populeras med de elever som finns i den avdelning/klass som är vald.

Välj eleven som en frånvaroanmälan ska göras för. Välj sedan ”Idag” eller ”Annan Period”.

För annan period, behöver man ange datum och tid.

När anmälan har gjorts, kommer den att visas under lista för frånvaroanmälningar.

Frånvaroanmälningslistorna

Frånvaroanmälningar kommer visas i en lista med valen ”Aktuella” och ”Tidigare”. Default listan är ”Aktuella”.

För ”Aktuella” visas frånvaroanmälningar för de senaste tre månader och framåt.

För ”Tidigare” visas frånvaroanmälningar som ägde rum för mer än tre månader sedan. Ingen redigering kan göras i denna lista. 25 stycken anmälningar visas i taget. Det går att visa fler genom att scrolla ner eller klicka på ”Ladda mer”.

Aktuella

Om klassläraren har gjort en anmälan kan klassläraren också AVSLUTA den.
Annars kan klassläraren REDIGERA och TA BORT en anmälan.
För avsluta och ta bort kommer en dialog upp som frågor om man vill avsluta eller ta bort och där kan man avbryta eller välja ok.

Redigera

En dialog kommer fram där man kan redigera information om anmälan.

Typ är

  • Giltig
  • Ogiltig
  • Annan aktivitet

Tidigare

Övrigt

Det går att klicka på elevernas namn och komma till deras profilsida.

Updated on 14 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles