Synpunkter och svar

Här kommer vi att skriva in de synpunkter vi har fått in och våra svar.

Synpunkt:

Hur tänker ni att Lärresurser ska se ut i nya Vklass?

Svar:

Lärresurser har funnits i V2 och det är ingen skillnad på Lärresurser nu. Det enda som har hänt att den har bytt plats. Den har flyttats från huvudmenyn till Genvägar-menyn.


Synpunkt:

Funktionen Länkar som som finns i nya menyn nu är INTE bra. Länkar blandas utan möjlighet att sortera eller en tydlig beskrivning och det är inte hållbart.

Svar:

Länkar har bara bytt plats i menyn. Ingen annan utveckling har gjorts. Det var alltså osorterat och utan tydlig beskrivning innan releasen också. Med det sagt så kommer vi att titta på hur vi kan göra det bättre med sortering. Vi får återkomma kring det.


Synpunkt:

Det verkar saknas möjlighet att i nya Vklass skapa lektioner i schemat, som går att registrera närvaro på. Är det något vi missar?

Svar:

Den funktionen finns än så länge bara i V1. Den kommer att utvecklas men just nu är det inte klart när det kommer att bli.


Synpunkt:

Det går inte att välja lärare i kalendern, så som det gick i schemat tidigare. Är en viktig funktion för mig som administratör för att se att förändringar slagit genom.

Svar:

Just nu finns endast denna funktion i V1. Den kommer att utvecklas men just nu är det inte klart när det kommer att bli.


Synpunkt:

Får aviseringar som är helt orelevant och inte gäller mig, men kan inte välja bort dem. Tror det är från skolans kalender. Om allt i kalendern ska ligga som en påminnelse blir det rörigt då väldigt mycket ligger där för kännedom och inte alls är relevant för mig, Vill inte ha en highlight på det på första sidan. Hur tar jag bort? Annars inaktivera funktionen.


Synpunkt:

1. Vad skiljer ”F-varning” från ”Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå”? F-varning känns inte aktuellt och jag ser inte skolverket använda det begreppet i något sammanhang. Ta bort!?!

2. Datumet för omdömmet. Förstår inte syfte och ser ingen info som gör det tydligt. Ett omdöme gäller väl alltid just för den dag man ger det. Man kan inte säga att det gäller i framtiden, eller? Tänk en elev som efter omdöme skolkar eller inte lämnar in viktiga moment. Ska ett omdöme då tvinga dig att sätta ett E i betyg. Blir grymt ologiskt. Ta bort detta datum eller, förklara syfte och hur det ska användas.

Svar:

1. Det är en del skolor som använder det och därför kan man göra det. Det är upp till er att bestämma om det är något ni vill använda eller inte.

2. Vi har gjort det så för att det kan vara så att omdömet faktiskt inte görs den dagen som den ska gälla. En lärare kanske inte kunde registrera omdömet på fredagen som tänkt utan måste göra det på måndag. Omdömet ska fortfarande gälla från fredagen även om det var registrerat på måndag. Vi vill att systemet ska vara flexibelt helt enkelt.


Synpunkt:

Symbolen för ”Grupper”. Cirkel med 3 prickar känns inte logisk. Den riskerar att förväxlas med symbolen för nedsatt hörsel. Kunde det inte varit en symbol med figurer så att man associerar till människor i grupp?

Svar:

Vi använder oss av Googles material design som bas för ikoner och grundläggande design. Ikonen för grupp är den ikon vi valt för funktionen “Grupper”. Vi ser liknelsen med skylten för nedsatt hörsel men anser ändå att skillnaderna är tillräckliga. Skylten använder inte bara symbolen enskilt utan tillsammans med bakgrund och signalfärger.


Synpunkt:

Hur får jag som mentor/klasslärare bäst överblick över en elevs samtliga skriftliga omdömen? I gamla gränssnittet kan man gå via Min klass och omdömen? Hur får jag samma bild i det nya gränssnittet?

Svar:

Den funktionen finns inte i V2. Här får man använda V1.


Synpunkt:

Under schema ser jag inte andra lärares schema, vilket vi behöver göra när vi ibland vikarierar för varandra eller då våra vikarier vikarierar för oss. Som mentor behöver jag ibland också gå in i efterhand och ändra närvaron för en elev under en lärares schema, så det vore bra om det går att göra där.

Svar:

Detta kan man göra i V1 men inte i V2 just nu.


Synpunkt:

Jag tycker inte att det är helt lyckat att kurserna har flyttats till grupper. Jag vill gärna för egen del ha undervisningen separerad från mina samarbetsgrupper med kollegor för bättre översikt. Om det inte går skulle jag önska att jag själv kan välja i vilken ordning grupperna presenteras (så som jag kan göra i classroom). Jag vill kunna ha kursgrupperna överst för de är jag oftare inne på än mina samarbetsgrupper med kollegor.

Svar:

I grupper så går det att filtrera på vilken typ av grupp du vill se. Dock är det ingen inställning som sparas. Klicka på den grupper som du inte vill se. Ikonen blir då grå och grupperna visas inte.

Vi tittar på att kunna spara filtreringen som man har gjort.


Synpunkt:

Finns det någon tanke bakom att de nyaste inläggen i grupper hamnar underst på sidan, och inte överst som det var i gamla vklass? Allt som kan spara tid hos oss lärare vore bra att göra, tycker jag, så jag ser hellre färre klick och scrollningar med ny information överst, och inte längst ner på sidan.

Svar:

Vi är medvetna om detta och det är något som vi får titta på.


Synpunkt:

Skoladmin i nya gränssnittet har inte den funktionaliteten som i det gamla.

Svar:

Så är det. All funktionalitet har inte flyttats över. Än så länge måste man använda skoladmin i gamla gränssnittet.


Synpunkt

Rubrikerna i menyn var otydliga. De upplevs inte som rubriker.

Svar:

Detta har ändrat så att rubriken är större och att det som är klickbart är indenterade.


Synpunkt:

Man lägger till datum och tid för när en uppgift ska vara inlämnad. Detta borde synas i sammanfattningsvyn och inte bara datumet.

Svar:

Detta är åtgärdat.


Synpunkt:

I det gamla vklass så ser man elevernas födelsedatum. Jag har t.ex. två elever med samma namn så det är oerhört viktigt att man ser det även i nya vklass.

Svar:

När två elever har samma namn så kommer födelsedatumet att visas. Det är under utveckling.


Synpunkt:

Enligt er beskrivning verkar det som att det även i V2 går att skapa en uppgiftsspecifik kriteriematris, men det framgår inte huruvida man på varje rad av en sådan kan skriva kommentarer eller ej. Så, om korrekt tolkat, kan man det?

Svar:

Du kan inte ange en kommentar i själva kriteriematrisen men när du gör bedömningen så finns det ett textfält.


Synpunkt:

Är det verkligen så att jag nu måste klicka på plustecknet varje gång jag ska göra en bedömning? Att jag kan klicka på stjärnan för att säga att den är bedömd och publicera i en översiktsvy utan att jag har kunnat komma in och göra en bedömning känns rätt ologiskt.

Svar:

Stjärnan är bara till för er lärare, en markering om att ni har gjort bedömningen.

Updated on 16 januari, 2024

Related Articles