1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Nya Omdömen för Vårdnadshavare och Elever

Nya Omdömen för Vårdnadshavare och Elever

Vårdnadshavare och Elever kan se de omdömen som är publicerade.

Elever

Elever har en flik som heter Resultat när de går in i sin Profil.

Under Resultat, har eleverna tre flikar på sidan: Händelser, Ämnesöversikt, Betyg.

När eleven får ett omdöme från en lärare som publiceras, kommer en händelse att visas här kring det omdömet. T.ex.

I exemplet ovan visar händelsen vilken lärare som har utfärdat omdömet, vad för uppgift det gäller samt själva omdömet.

Under Ämnesöversikten hittar men elevens omdömen för de ämnen som eleven har.

För de ämnen som har en kriteriematris, går de att klicka på för att komma till matrisen.

För de omdömen som har en kommentar, visas en liten textruta.

Klicka på den för att komma åt kommentaren.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har ett menyval som heter Resultat.

Här ser vårdnadshavaren samma sak som eleven gör med flikarna Händelser, Ämnesöversikt och Betyg.

Updated on 15 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles