1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Uppföljning Kriteriematris

Uppföljning Kriteriematris

Nu kan man göra uppföljningar av kriteriematrisen i V2. Denna funktion är tillgänglig för klasslärare, administratör och ämneslärare. Dock ser funktionen lite annorlunda ut för de olika rollerna.

Under menyvalet UPPFÖLJNING klickar man på KRITERIEMATRISER.

Allmän information om funktionen

Alla roller har vyer som fungerar på samma sätt. Det finns två sätt att se resultatet på: en kort-vy eller en list-vy.

Kort-vy

På kort-vyn visas kort över eleverna eller ämnena. Korten kan ha olika färger som betyder olika saker. Om en elev har fått ett ej godkänt resultat, kommer kortet att vara rosa och förbli rosa så länge det ej godkända resultatet finns. Om eleven endast har fått bedömningar som är halvvägs till E är kortet grönt. Om inga bedömningar har gjorts eller om inga bedömningar ska göras kommer kortet att varit grått. Om inget av ovanstående stämmer så är kortet gult.

Siffrorna högst upp visar antal kriterier som finns på detta ämne vilket i detta fall är 14. Den första siffran visar hur många kriterier som har uppnåtts.

Själva bedömningar visas som staplar.

I detta exempel har 13 av 14 kriterier uppnåtts. Alva Sandberg har ett kriterie som bedömdes som halvvägs till E så den är gul. Två kriterier är satta till E eller halvvägs till C. 11 kriterier har satta till C eller halvvägs till A.

Genom att klicka på kortet kommer man till elevens kriteriematris. Här kan man antingen titta på elevens bedömningar eller göra ändringar. Genom att klicka på tillbaka-knappen går man tillbaka till uppföljningssidan.

List-vy

I denna vy listas alla elever antingen via förnamn eller efternamn. Förnamn är standard.

I denna vy klickar man på elevens namn för att komma till kriteriematrisen.

Klasslärare

Som Klasslärare har man tillgång till olika vyer.

  • Ämne/Kurs
  • Ämnesgrupp/Kursgrupp
  • Elev

Ämne/Kurs

Ämne/Kurs är den vy som är standard, som man kommer till när man kommer in till sidan.

Här väljer man först Klass och sedan vilket Ämne/Kurs man vill se. Då visas kort-vyn med information bedömningar för de elever i detta ämne.

Ämnesgrupp/Kursgrupp

Det går att söka fram information via Ämnesgrupp/Kursgrupp.

Välj den ämnesgrupp/Kursgrupp som är aktuell.

Elev

För Elev väljs först Klass och sedan den specifika eleven. Här visas ett kort per ämne som eleven har.

Administratör

Administratören har två vyer:

  • Ämne/Kurs
  • Elev

Ämneslärare

Ämnesläraren har endast en vy och det är Ämnesgrupp/Kursgrupp.

Updated on 21 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles