1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Medbedömande lärare vid betygsättning (administratör)

Medbedömande lärare vid betygsättning (administratör)

Om läraren som ska sätta betyg inte är legitimerad i ämnet skall en medbedömande lärare finnas med på betygskatalogen.

För att lägga till en medbedömande lärare så gör du det under undervisningsgruppen i Skoladmin.

På undervisningsgruppen klickar du på ”Redigera elevers betygsinfo”

I nästa vy kan du individuellt anpassa elevernas betygsinformation inför betygsättningen. För att lägga till en medbedömare fyll i kolumnen signerande lärare med lärarens signatur. Om du vill fylla i för samtliga elever kan du massifylla genom att klicka på Ändra alla i tabellrubriken.

Om en undervisningsgrupp har flera lärare kan du spärra så att enbart en lärare kan sätta betyg. Fyll då i den som ska sätta betyget genom att ange Betygsättande lärare och dess signatur.

Updated on 6 december, 2019

Was this article helpful?

Related Articles