1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Nya Omdömesfunktionen

Nya Omdömesfunktionen

I nya gränssnittet har vi nu släppt vår nya Omdömesfunktion i V2. För att använda funktionen, behöver den aktiveras under Skoladmin -> Skolkonfiguration.

För information gällande omdömen för elever och vårdnadshavare, gå till följande sida.

Aktivera någon av följande alternativ:

Omdömen kommer att bli en helt ny funktion som ersätter det som i gamla gränssnittet kallas för IUP-omdömen och Hittills uppnådda mål. Den nya Omdömesfunktionen ersätter alltså dessa två funktioner. Dock så går det fortfarande att använda funktionerna i V1 precis som tidigare.

Se omdömen

För att se omdömen, gå till grupper i vänstermenyn och välj den kurs/ämne som är aktuell. Under kursens/ämnets Översikt, hittas valet för Omdömen på höger sida.

Klicka på Omdömen för att komma vidare till omdömena. Om inga omdömen har gjorts för kursen/ämnet, kommer denna sida vara tom och man behöver då skapa omdömena. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att klicka på länken ”Skapa omdömen” eller genom att klicka på den gröna cirkeln längst ner på höger sida.

Man kommer till en ny sida där man anger när dessa omdömen gäller för och fyller i de omdömen man ska samt kommentar eller standardtext.

”Lägg till Standardtexter” kommer endast att synas om skolan har lagt till standardtexter i Skoladmin.

Rutan för kommentar kommer endast att visas om en kommentar har antecknats.

I exemplet nedan har omdömen getts för alla elever.

Publicera

För att publicera omdömena, behöver man ange ett datum högst upp på sidan. Omdömen som är satta till och med detta datum kommer att publiceras och visas för elever och vårdnadshavare.

Sortering

På Omdömessidan kan man sortera på de olika kolumnerna som är

  • Namn
  • Omdöme gäller för
  • Nivå

När man sorterar på namn, kan man sortera på förnamn eller på efternamn.

När man sorterar på ”Omdöme gäller för” sorterar man på datum.

När man sorterar på ”Nivå”, sorterar man på de omdömen som har angetts.

Välj datum först för att sedan välja nivå och kommentar.

Samma omdöme till flera elever

Det går nu att ge samma omdöme till flera elever samtidigt. Klicka i checkboxen bredvid ”NAMN”. Då väljs alla elever eller så väljs vilka elever som omdömet ska gällas för genom att bara checka i boxen bredvid deras namn. En ruta kommer fram där man kan ange nivå och lägga till kommentar eller standardtexter. Välj OK så läggs det till för alla elever eller för de elever som har valts.

Ändra omdöme

Personal kan ändra omdöme för eleverna. För att ändra omdöme för en elev, klicka på + längst till höger i raden för den eleven.

När man har klickat på den, kommer fält upp där man kan ändra omdömet i sig samt ändra eller lägga till kommentar och standardtexter.

Tidigare omdömen

Tidigare omdömen går att se genom att klicka på visaren.

Då visas en ruta med tidigare omdömen. Dessa omdömen går att redigera genom att klicka på pennan.

Hur omdömen fungerar mellan V1 och V2

Det senaste omdömet kommer att visas på tre olika ställen i V2, oavsett om omdömet är gjort i V1 eller V2. Det visas under:

  • Elevens resultatsida under Händelser
  • Elevens resultatsida under Ämnesöversikt
  • På Innan sidan för Utvecklingssamtal

Data som registreras i själva funktionen Omdömen i V2 visas endast i V2.

Updated on 15 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles