1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Exporter av betyg (administratör)

Exporter av betyg (administratör)

Exportfiler till gymnasieantagningen och SCB hittar man under;

Skoladmin Betygshantering > Export (Flik)

Updated on 17 december, 2020

Was this article helpful?

Related Articles