1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Betygssammanställning (administratör)

Betygssammanställning (administratör)

Sammanställningar och statistik skrivs ut via;

Skoladmin > Rapporter > Resultat > Betyg …

(Klicka på Helskärm för att se hela namnet på rapporten)

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles