1. Home
 2. Administratör
 3. Betygshantering
 4. Ändring låst betyg (administratör)

Ändring låst betyg (administratör)

(Skollag 3 kap 20§)

Ändring av uppenbart oriktiga betyg

”Finner den eller de som har fattat ett beslut om betyg att beslutet är uppenbart oríktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska denne eller dessa ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.

Ändring enligt första stycket ska göras av rektorn om

 1. den som har fattat det ursprungliga beslutet inte längre är anställd av huvudmannen eller är förhindrad på grund av något annat liknande skäl,
 2. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och någon eller några av dem inte längre är anställda av huvudmannen eller är förhindrade på grund av något annat liknande skäl, eller
 3. det ursprungliga beslutet har fattats av flera personer och dessa inte kan enas. ”

Om ett betyg behöver ändras görs detta via;

Skoladmin >  Användare > Administrera elever

Sök upp eleven, klicka på ikonen i den vänstra kolumnen för att komma till sidan Redigera elev. Klicka på fliken Betyg och Ändra för Ämnet som skall rättas.

 • Välj alternativet Ändring och fyll i följande notering;

“ Tidigare betyg X från datum “  Där X är det tidigare betyget och datumet är slutdatumet från ämnet/kursen.

 • Skriv in det nya betyget. Bocka INTE i låst.
 • Den betygsättande läraren är rektorn. Klicka Spara.
 • Skriv ut en ny betygskatalog som rektor skriver under.
 • Lås betyget och skriv ut ett nytt termins- eller slutbetyg.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles