1. Home
  2. Administratör
  3. Integrationer
  4. Urkund: Felmeddelande eller filen skickas inte

Urkund: Felmeddelande eller filen skickas inte

Fel vid skickande av filer till plagiatkontroll hos Urkund kan bero på flera olika saker. Det vanligaste är att filformatet inte stödjs. Kontrollera att filen som skall skickas är i ett av Urkund godkänt filformat. Läs mer om filformat i Urkunds support.

Max filstorlek på filer som ska skickas till Urkund är 20 mb. Större filer än så tar inte Urkund emot och skall dessa skickas in måste de delas upp i flera mindre filer, där varje fil är max 20 megabyte.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles