1. Home
  2. Förskola / fritidshem
  3. Ta fram Närvaro på barn/elev i Förskola/Fritidshem

Ta fram Närvaro på barn/elev i Förskola/Fritidshem

Sedan en tid tillbaka har man möjlighet, Under Rapporter, att ta fram närvaron över barn/elever på Förskola/Fritids. 

Här kan man välja Barn/Elever som, för tillfället, går på/tillhör Förskolan/Fritidshemmet. 

Man har möjligheten att söka fram Barn/Elever baserat på två olika sätt.

1. Välja Barn/Elev tillhörande en avdelning

2. Välja Barn/Elev utifrån hela Förskolan/Fritidshemmet

Man kan också, genom att fylla i personnumret, söka fram ett Barn/en Elev som slutat sin vistelse på Förskolan eller Fritidshemmet och få ut dennes närvaro.

Att tänka på!

Det finns, däremot, en begränsning hur långt tillbaka i tiden man kan gå och söka fram Närvaro.

Denna är på tre (3) år!

Man kan söka fram Närvaro vilken sträcker sig 3 år bakåt i tiden

Dessutom! Kan Rapporten, vilket gäller för båda urvalsmetoderna, visa max 3 månader åt gången.

Exempel!

Om Försäkringskassan efterfrågar närvaron på ett Barn/en Elev under en tidsperiod av fem månader?! 

💬 Får man skapa minst två stycken rapporter 💬

Updated on 2 januari, 2023

Was this article helpful?

Related Articles