1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Historik: Frånvaroanmälningar

Historik: Frånvaroanmälningar

Historiken över hur långt tillbaka i tiden man kan se Frånvaroanmälningar är 1 månad (30 dagar).

Man går via; Min klass —> Anmäl frånvaro [Knappen] —> Tidigare [Knappen], för att i Vklass notera/se, som klasslärare, historiken över elevers frånvaroanmälningar. 

Se exempel på detta, genom att klicka på ikonen nedan.

Bra att veta! Exemplet är en Excel fil som man laddar ned till sin enhet.

Updated on 26 november, 2022

Was this article helpful?

Related Articles