1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Radera ett Ärende

Radera ett Ärende

Är ärendet i fasen: 1. Utredning – välj formulär

Kan en Specialpedagog; ingåendes i Elevhälsoteam och/eller vara Processledare, ta bort det, genom att gå in på ärendet och klicka på; knappen [Radera ärende

Har ärendet kommit, vidare, till faserna… 

2. Utredning 

3. Beslut (om att inte utarbeta åtgärdsprogram)

4. Skapa åtgärder

5. Beslut (om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd)

6. Åtgärdsprogram

 …kan ett ärende inte Raderas av användaren!  

Ett Ärende som kommit till faserna 2 till 6 kan anta tre stycken statusnivåer, se lista nedan, vilken är avhängig hur Specialpedagogen hanterat ärendet.

Statusnivåer:

Pågående

Avslutade

Arkiverat

Statusen; Arkiverat

Arkiverat.
Blir ett ärende när det är Avslutat och Eleven/Studenten avslutat sin Skolgång (Dvs. blivit frånkopplad) på Enheten.

Om Ärendet inte Avslutas innan Eleven/Studenten avslutar sin Skolgång på Enheten?!
Kommer ärendet inte att hamna under Arkiverat!? Utan Ärendet kommer då behålla den status det hade innan avslutet. Vilket är Pågående.
Tips!
Man noterar detta enklast genom att Eleven/Studenten saknar Klasstillhörighet i Ärende översikten.

Updated on 24 januari, 2024

Was this article helpful?

Related Articles