1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Radera ett Ärende

Radera ett Ärende

Innehåll

Är ärendet i fasen: 1. Utredning – välj formulär

Kan en Specialpedagog; ingåendes i Elevhälsoteam och/eller vara Processledare, ta bort det, genom att gå in på ärendet och klicka på; knappen [Radera ärende

Har ärendet kommit, vidare, till faserna… 

2. Utredning 

3. Beslut (om att inte utarbeta åtgärdsprogram)

4. Skapa åtgärder

5. Beslut (om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd)

6. Åtgärdsprogram

 …kan ett ärende inte Raderas av användaren!  

Ett Ärende som kommit till faserna 2 till 6 kan anta tre stycken statusnivåer, se lista nedan, vilken är avhängig hur Specialpedagogen hanterat ärendet.

Statusnivåer:

Pågående

Avslutade

Arkiverade

Updated on 21 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles