1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Behörigheten; SchoolPrincipal, och åtkomst till ärenden

Behörigheten; SchoolPrincipal, och åtkomst till ärenden

Fråga: Om en personal innehar rollen SchoolPrincipal på en skola, kommer då den åt samtliga ärenden?

Svar: Ja!
Rektor (SchoolPrincipal) – Kan följa samtliga åtgärdsprogram och utredningar på skolan

Manualen redogör för rollerna i följande översikt.

I hanteringen av processen är ett antal roller inblandade:

  • Klasslärare/mentor – Kan flagga elever för utredning samt får händelsenotiser när kurs-/ämneslärare flaggar elever i klassen. Svarar på frågor ur frågeformulär i en utredning.
  • Kurs-/ämneslärare – Kan flagga elever kopplade till sitt ämne. Svarar på frågor ur frågeformulär i en utredning.
  • Processledare – En eller flera ansvariga personer på skolan som hanterar processen för åtgärdsprogram. Får händelsenotiser när elever de ansvarar för flaggas för utredning.
  • Elevhälsoteam – Är också delaktiga i processen kring utredning och åtgärdsprogram.
  • Rektor – Kan följa åtgärdsprogram och utredningar på skolan
  • VårdnadshavareSvarar på frågor kopplade till frågeformulär i en utredning

Updated on 21 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles