1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Rollerna Elevhälsoteam och Processledare

Rollerna Elevhälsoteam och Processledare

Grundläggande Behörighet

Grundläggande behörighet för Elevhälsoteam– och Processledar– personal rekommenderas vara ”SchoolStudentAdvisor”.

Denna behörighet ger tillgång till samtliga elever på skolan, alla elevernas resultat och närvaro samt inblick i modulen; Särskilt stöd.

För att särskilt stöd-processen ska fungera! Behöver man på skolan även tillsätta rollerna Elevhälsoteam och/eller Processledare (på en eller flera personer) i Vklass. Detta är personer som kommer driva ärendena i Särskilt stöd framåt. Tilldelning av dessa roller kan en administratör av Vklass, på skolan, göra (se förklaring nedan). 

Fråga: Var och hur ser jag vilka personer som har tilldelats olika roller (processledare/elevhälsotema) på skolan gällande Särskilt stöd?

Svar: Man finner denna översiktsfunktion, som Admin, över personer med dessa specifika roller på skolan under Skoladmin > Skolan > Övrigt [Fliken]> Kontaktinformation > Välj kontakttyp (Vilket är rubriken på den rullgardinsmeny vilken innehåller de två kontakttyperna; Elevhälsoteam och Processledare).

Så här står det i manualen för Särskilt stöd, när det gäller uppsättandet av dessa två roller.

 Administration av Processledare och Elevhälsoteam

  • Processledare på skolan läggs till, genom att man tilldelar personer rollen som Processledare i Vklass.

Detta hittas under Skoladmin > Skolan > Övrigt [Fliken]. Välj där ”Kontaktuppgifter”.

Här kan en administratör på skolan lägga till en eller flera personer som Processledare. Dessa kommer då få tillgång till information under menyvalet ”Särskilt stöd”.

  • Elevhälsoteam. På samma sätt, som man tilldelar personer rollen; Processledare, kan man markera vilka personer som ska ingå i elevhälsoteamet genom att ge dem rollen ”Elevhälsoteam”. 

Processledaren och/eller en administratör på skolan kan tilldela ansvarsklasser för andra processledare på skolan. Syftet med detta är att varje processledare endast skall få händelsenotiser om elever i sina ansvarsklasser. Dessa kopplingar görs under menyvalet ”Särskilt stöd” och därefter fliken ”Processledare”.

Processledare

Man har per automatik inte tillgång till alla ärenden för att man är; Processledare.

Här nedan listar vi de olika sätten man, rent generellt, får tillgång till ett ärende.

1. Skapare/ägare/ansvarig av ärendet
2. Manuellt tillagd i ärendet av ägaren
3. Ansvarig för åtgärdsprogrammet
4. Ansvarig för åtgärdsprogrammets utvärdering
5. Org.admin
6. SchoolPrincipal och/eller Processledaren blir ansvarig för ett ärende. När man väljer någon från Elevhälsoteamet när man startar en utredning utifrån en flaggning på en elev.

Förtydligande!
Processledaren blir ansvarig för ett ärende när man…

   1. Väljer en Specialpedagog från Elevhälsoteamet.

   2. Blir kopplad till ett ärende i utredningsfasen.

Eftersom man i de flesta fall väljer en Specialpedagog från Elevhälsoteamet! Blir Processledaren alltid kopplade till ärendena.
Vilket ger i hand! Den enda gång som en Processledare inte blir kopplad till ett ärende. Är om en kollega, alltså en annan Processledare, blir kopplad till ett ärende i utredningsfasen.

Updated on 21 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles