1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Om en Specialpedagog har problem med att ta del av ärenden?

Om en Specialpedagog har problem med att ta del av ärenden?

Scenario: Specialpedagog kommer till Startsidan när denna trycker på den vita pilen i ett Särskilt stöd-ärende. 

Lösningen på detta är att följande två, i artikeln benämnt, steg inte är fullbordade.

Steg 1. Specialpedagogen behöver ingå i Skolans Elevhälsoteam, eller vara Processledare.

Det räcker inte bara med att personen blivit tilldelad behörigheten; SchoolStudentAdvisor!

Man behöver även definieras som någon av dessa roller, benämnt Kontaktinformation i Vklass, via menyn med samma benämningen.

En Administratör gör detta under; Skoladmin > Skolan > Övrigt [Fliken] > Kontaktinformation > Välj kontakttyp, och där administrerar man uppsättandet av dessa två roller på följande sätt.


Göra en personal synlig i Kontaktinformation

1. Börja med att gå följande Sökväg; Skoladmin > Skolan > Övrigt [Fliken] > Kontaktinformation > Lägg till kontaktuppgift [Fliken]

2. Sök därefter fram Specialpedagogen ur drop-down menyn! Eftersom personen oftast existerar i Vklass, behöver man inte/väldigt sällan lägga till personen, under rubriken; Koppla användare i Vklass (valfritt)

Efter att man valt Specialpedagogen från Drop-down menyn, kommer kontaktuppgifterna som finns registrerade på personen att visas under; Kontaktinformation.

3. Välj någon av kontakttyperna; Elevhälsoteam, Processledare, vilket Specialpedagogen ska inneha för att kunna ta del av ärenden, ur drop-down menyn; Kontakttyp.

4. Avsluta proceduren genom att klicka; Spara!


Steg 2, samt om Problem fortfarande existerar?: När Steg 1 är definierat och Specialpedagogen fortfarande kommer till startsidan när denna trycker på pilen.

Anledning/Orsak: Detta beror på att Specialpedagogen/Specialläraren inte är kopplad till något ärende i Särskilt stöd.

Eftersom Specialpedagogen inte är kopplat mot något ärende, har denne helt enkelt inte access till innehållet i de ärenden vilka är upplagda på skolan.

Lösning: Om Specialpedagogen inte är mentor för någon/några klasser? Vilket är ett ganska/relativt vanligt scenario. Måste en kollega, initialt, tilldela Specialpedagogen de ärenden som denna ska vara kopplad till.

Specialpedagogen kommer nämligen åt de elever, samt ärenden, vilket denne också är mentor för. Vilket innebär att Specialpedagogen då själv ställa in/ändra så att denne blir kopplade till dessa.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles