1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Utvärdera en Åtgärd en/flera gånger

Utvärdera en Åtgärd en/flera gånger

Fundering: Kan jag göra det en gång till när de nu gått ut? Alltså kan jag utvärdera och förlänga Å.P. en gång till, med nya åtgärder?

Svar: – Ja!

Eftersom man kan ångra en åtgärd har man möjlighet att göra detta. När man ångrar en åtgärd, öppnar sig potentialen att addera nya åtgärder i den åtgärd man s.a.s. förlängde/ångrade.

Fundering: I vilket dokument lägger sig i så fall det nya? Ser att det inte ändras i tidigare dokument ” beslut om fortsatt…” fast jag kan ju ha missat något moment på vägen? 

Svar: Man måste skapa ett nytt dokument för att de nya åtgärderna ska bli dokumenterade i ett dokument.

Ett skapat dokument, innehåller information baserat på vad som existerade i Åtgärdsprogrammet vid tidpunkten för skapandet av dokumentet.

Updated on 21 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles