1. Home
  2. Administratör
  3. Inställningar
  4. Klassuppflyttningar och informationsöverföring
  1. Home
  2. Kommunikation / information
  3. Klassuppflyttningar och informationsöverföring

Klassuppflyttningar och informationsöverföring

I klassytan som nås via valet Min klass kan mentorer och klasslärare spara information kopplat till elever och vårdnadshavare. Informationen kan till exempel handla om Filer, Nyheter, tider för Utvecklingssamtal och Bilder

Klassytan döps vanligen till exempelvis ”Klass 7B” eller ”Förskoleklass A”. All information som kopplas till 7B stannar i den namngivna klassytan, även när när det nya läsåret börjar och eleverna går vidare till 8B. Många lärare upplever att de går miste om information i samband med klassuppflyttningen. Men i själva verket finns informationen kvar i ytan som fortfarande heter 7B (där nu eleverna från forna 6B går).

Orsaken till informationstappet är att majoriteten av grundskolorna inte skapar unika klassnamn som följer elever. Att skapa unika klassnamn är däremot vanligt på gymnasieskolan. Ett exempel är att elever som börjar på gymnasiet HT 2020 kan hamna i klassen ”NV20”. Det klassnamnet består sedan under alla tre gymnaseiår. Klassnamnet NV20 återanvänds aldrig. 

För att information (det vill säga Nyheter, Filer, tider för Utvecklingssamtal och Bilder) ska följa med klassen till nästa läsår finns tre lösningar:

  1. Skolan går över till att skapa unika klassnamn. Istället för 1A, 2A och så vidare döps klasserna efter de år eleverna börjar. Exempelvis ”ERI06A” för elever på Eriksskolan födda 2006 i parallell A, se bilden nedan.
  2. Klassläraren som har 7B kan radera informationen under sommaren samt spara ner filer under Mina filer och sedan kopiera över dessa till den nya klassytan 8B efter sommaren.
  3. En administratör kan göra en manuell ändring av klassnamnet i samband med att klassuppflyttningen görs i elevregistret. Exempelvis om klassuppflyttningen görs i elevregistret 12 juli kommer detta synkas över till Vklass senast 13 juli. Men om man samma dag, 12 juli, går till Skoladmin > Klasser man man manuellt döpa om ”Klass 7B” till ”Klass 8B” och sedan vänta in den automatiska synkroniseringen.

Då punkt 2 och 3 kräver manuell hantering av antingen klassläraren eller administratören rekommenderar Vklass metod 1. Att skapa unika klassnamn har många andra fördelar, till exempel för rapporter och historik samt för att jämföra data mellan skolor och läsår. Många kommuner och grundskolor i Sverige har redan gått över till att skapa unika klassnamn i elevregistret som bilden ovan visar.

Hantering av klassuppflyttningar ingår i artikeln om rutinerna runt läsårsavslut. Den artikeln tar upp andra viktiga val och inställningar en administratör kan göra i Vklass. För bedömningar gäller andra förutsättningar om vad som följer med när eleven byter klass eller skola. Detta kan du läsa mer om i denna artikel.

Updated on 17 april, 2020

Was this article helpful?

Related Articles