1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Ledighetsansökan (för personal)

Ledighetsansökan (för personal)

Funktionen hjälper skolan i processen kring hantering av ledighetsansökan. Från det att vårdnadshavare ansöker om ledighet via sin inloggning, via det att mentor/rektor godkänner eller avslår ansökan, till det att lärare registrerar närvaro på lektioner under ledighetsperioden.

Är du elev, läs mer här. Eller är du vårdnadshavare, läs mer här.

Efter en ansökan gjorts av en vårdnadshavare godkänner eller avslår mentor/rektor ansökan. Mentor & rektor får en notis i Vklass och rektor får även en notis per e-post* när en ny ansökan gjorts. Om en ansökan godkänns genereras automatiskt giltig frånvaro i Vklass för den ansökta perioden så att lärare direkt ser detta vid närvaroregistreringen.

Vårdnadshavare, myndig elev och mentor kan lägga in en ledighetsansökan. Vårdnadshavare gör det via menyn ”Frånvaro/ledighet”. Mentor och elev gör det via Min klass > Verktyg > Ledighetsansökan.

Skolan ställer in hur många dagar en mentor/klasslärare får bevilja. Alla ansökningar som understiger det antalet dagar kommer gå direkt till mentor/klasslärare. De ledighetsansökningar som överskriver det antalet dagar går istället direkt till rektor för godkännande. En mentor/klasslärare kan även skicka vidare en ansökan till rektor ifall hen anser att rektor bör ta beslutet.

När en vårdnadshavare söker om ledighet går en bekräftelse per e-post till båda vårdnadshavarna om detta. När en rektor/mentor avslår eller beviljar en ansökan så får båda vårdnadshavarna även då bekräftelse på detta per e-post.

På en skola kan man ställa in att den har flera rektorer*. Alla ledighetsansökningar kommer då skickas som notis till samtliga rektorer. I listan över ansökningar kan rektor sortera ansökningarna klassvis för att hantera endast de ansökningar som hen ansvarar för.

TIPS! En rektorn når samtliga ledighetsansökningar via Skoladmin > Skolan > Övrigt. Du kan skapa en genväg till denna sida för att snabbt nå alla ansökningar.

  1. Gå till Skoladmin > Skolan > Övrigt > Ledighetsansökningar. Kopiera sidan (URL:en)
  2. Gå tillbaka till Vklass och klicka på högermenyn (lilla kugghjulet)
  3. Välj Snabblänkar > Redigera och mata in ett namn på länken samt URL:en.

*

Definiera Rektor/Rektorer på skolan. Vilka då kommer erhålla en notis per e-post när en Ledighetsansökan inkommer, vilket överstiger det antal dagar som, Klass-, Lärarna har möjlighet att bevilja.


Sökvägen för att definiera en Rektor är denna.

1. Skoladmin
2. Skolan
3. Övrigt
4. KontaktinformationUnder; Kontaktinformation, utför man följande procedur för att definiera en Rektor på Skolan.

1. Lägg till kontaktuppgift
2. Välj Personal, lika med Rektor, via Koppla användare i Vklass (Valfritt)
3. Välj; Kontakttyp, Rektor
4. Skriv in Skolans ort i textfältet; Skolans ort:
5. Spara


Man redigerar de övriga textfälten, kontaktuppgifterna, om man önskar det?!

Vanliga frågor

Var hittar man gamla ledighetsansökningar?

När en elev/vårdnadshavare ansöker om ledighet får du som lärare/rektor en sammanställning av elevens tidigare ledigheter under läsåret. Denna visas i samband med ansökan.

Var hittar jag funktionen ledighetsansökan?

Myndig elev/klasslärare/mentor hittar funktionen under Min klass > Verktyg > Ledighetsansökan. Rektor/admin hittar den under Skoladmin > Skolan > Övrigt > Ledighetsansökan

Hur tar jag bort en ledighetsansökan?

Vårdnadshavare/elev kan ta bort ansökan de gjort innan dess att de fått den besvarad. En ansökan som inte besvarats, där tiden för den sökta ledigheten passerat kan tas bort av personal. Skolan kan däremot inte ta bort en ansökan, utan måste besvara den (avböja/bevilja).

Hur ändrar jag en avböjd ansökan till beviljad?

Det går inte att ändra i en besvarad ansökan. För att bevilja en avböjd ansökan så gör man antingen en ny ansökan och beviljar den, eller så lägger man in en period av anmäld giltig frånvaro för den sökta ledigheten direkt i Vklass.

Hur tar jag bort en beviljad ansökan (tex om resan inte blev av)?

Det går inte att ta bort själva ansökan. Som rektor kan man gå i på ledighetsansökan och välja Ångra, det gäller dock bara de ledighetsansökningar som rektor har godkänt.
Som mentor går detta inte att göra däremot kan man ta bort den giltiga frånvaron som genererats när ledighetsansökan beviljades. Sök upp eleven via Skoladmin och ta bort frånvaroanmälan under fliken ’Anmäl frånvaro’. Kan även göras av mentor via ’Min klass’

Kan man ansöka om ledighet 'del av dag'?

Nej, det går inte. Det kan lösas genom att ansöka för hela dagen men skriva en kommentar om att det gäller för en del av dagen. Efter att skolan beviljat ansökan kan den frånvaroanmälan som skapats ändras att endast gälla del av dag.

Finns en rapport över en elevs alla beviljade/avslagna ansökningar?

Nej, det finns inte en rapport. Däremot när en elev/VH gör en ansökan så ser du som lärare/rektor en översikt över elevens alla tidigare ansökta ledigheter på samma sida som den aktuella ansökan.

Updated on 29 december, 2022

Was this article helpful?

Related Articles