1. Home
  2. Kommunikation / information
  3. Avsändare av SMS i Vklass

Avsändare av SMS i Vklass

När man skickar SMS till mottagare under Min klass, eller en Kurs/Undervisningsgrupp, kommer mobilnumret, vilket står registrerat i lärarens profil, vara avsändare på SMS, et.

SMS om t.ex. Inställd lektion. Ogiltig frånvaro på lektion etc. kommer avsändare vara; VKLASS.

Om man inte har något mobilnummer under sin profil?! Kommer avsändare att vara; VKLASS.


❕ Angående numren i mottagare. Är det bara så som mobilnumret är sparat i databasen som det kommer att visas. När vi väl skickar SMS: et, lägger vi till landskod, +46, om detta saknas.

Updated on 3 januari, 2022

Was this article helpful?

Related Articles