1. Home
  2. Aktivera selektiv publicering av Kunskapskravsmatriser

Aktivera selektiv publicering av Kunskapskravsmatriser

Har man selektiv publicering aktiverad (enligt bilden nedan)

Behöver läraren publicera matrisen, antingen enskilt eller för samtliga elever, vid varje tillfälle denne uppdaterar matrisen.
Vilket i praktiken innebär varje gång läraren sparar en bedömning i matrisen.
Annars är det endast läraren(arna) som noterar den nya, uppdaterade, bedömningen i matrisen.

Rent praktiskt, för lärarna, innebär det att de måste skapa ett publiceringstillfälle, varje gång de uppdaterar, lika med sparar, matrisen.


Det är därför lärarna kan uppleva följande:

❔Fråga: När en lärare gör en uppgift med kopplade kunskapskrav blir kunskapskravsmatrisen automatiskt avpublicerad igen.

❕Svar: Det är för att man uppdaterat matrisen med bedömningar, eftersom funktionen, selektiv publicering, erfordrar att man behöver utföra en ny publicering av matrisen på eleven/eleverna.

Tips vid Publicering

Elevförteckning
Elev

Har man selektiv publicering inaktiverad (enligt bilden nedan)

Blir bedömningarna åtkomliga, alltså publicerade, för eleven/eleverna direkt i samma sund som läraren uppdaterar matrisen. Vilket i praktiken innebär varje gång läraren sparar en bedömning i matrisen.


Bilden nedan illustrerar. Tidpunkterna, hos en elev, i en Kunskapskravsmatris läraren när sparat bedömningar i denna, i en jämförelse beroende på om funktionen är Inaktiverad resp. Aktiverad.

Viktigt!

Läs här Hur versionshanteringen av Kunskapskravsmatriser numera fungerar.

Bildexempel Publicering under Elevförteckning och Elev när/om funktionen är aktiverad

Matrisen Publicerad; Elevförteckning
Matrisen Publicerad; Elev
Matrisen Ej Publicerad; Elevförteckning
Matrisen Ej Publicerad; Elev

Bildexempel Publicering under Elevförteckning och Elev när/om funktionen är inaktiverad

Elevförteckning
Elev