1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Dokument som skapas i ett Ärende

Dokument som skapas i ett Ärende

Fundering: En Processledare har utvärderat och avslutat alla åtgärder i Åtgärdsprogrammet, men när denne sedan tittar i dokumentet ”Beslut om avslutat ÅP”. Kommer inte åtgärderna med utvärderingar med när denne förhandsgranskar dokumentet.

Ska inte dessa vara med i dokumentet?

Varför syns de i så fall inte i förhandsgranskningen? 

Svar: Nej!

Den information man som Ansvarig för åtgärden kan notera i Dokumentet; Beslut om att avsluta åtgärdsprogram, är den text man författade när man skrev motiveringen till varför Åtgärdsprogrammet avslutades. 

Den innehåller bara det!

All övrig information, relaterat till Åtgärdsprogrammet, finner man i separata Dokumentationer. Vilket kan variera i antal från ärende till ärende, beroende hur många Åtgärdsprogram som upprättas på eleven innan det avslutas.

I idealfallet skapas det tre stycken dokument! 

1. Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd

Vilket innehåller kartläggningen och utredningen till varför Åtgärdsprogrammet skapades för eleven.

2. Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd

Detta dokument innehåller information om varför Åtgärdsprogrammet skapades, samt vilken/vilka Åtgärder som satts upp för att komma till rätta med elevens problem vid dennes studier.

3. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Kort och gott motiveringen till varför Åtgärdsprogrammet avslutades.

Det som inte dokumenteras i något Dokument i detta, ideal-, fall, är utvärderingen av Åtgärdsprogrammet.

Denna kommer bara med om man beslutar om ett Fortsatt Åtgärdsprogram och Dokumentet relaterat till detta beslut.

4. Önskar man Dokumentera det också? Får man manuellt kopiera in den texten i ett separat dokument från Åtgärdsprogrammet i Vklass. Därefter addera detta Dokument som ett tilläggsdokument till Åtgärdsprogrammet, via funktionen; Tillägg till utredning (se bild nedan hur detta noteras i ärendet).

Alternativt/Eller… Addera texten från utvärderingen av Åtgärdsprogrammet i motiveringen till att det avslutades. (Punkt 3). 


Exempel på de fyra st. dokumenten

1. Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd

Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd

2. Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd

Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd

3. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

 4. Önskar man Dokumentera det också? Får man manuellt kopiera in texten i ett separat dokument från Åtgärdsprogrammet i Vklass.

Det separata dokument från Åtgärdsprogrammet i Vklass

Updated on 23 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles