1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Digitala samtycken
  1. Home
  2. Administratör
  3. Digitala samtycken

Digitala samtycken

Vklass samtycken är utvecklat för att erbjuda en rättssäker och smidig hantering av samtycken inom samtliga skolformer. Den digitala hanteringen ersätter manuell pappershantering vilket gör det enklare för vårdnadshavare att ta del av samtycken samt för skolan att ta del av aktuella rapporter.

Denna artikel presenterar hur en kommun eller organisation skapar digitala samtycken i Vklass. Hur vårdnadshavare sedan når och hanterar sina samtycken visas i del två. Slutligen visas hur en skola eller pedagog snabbt får ut rapporter på gjorda och aktuella samtycken i en eller flera klasser.

För att skapa samtycken i Vklass krävs behörigheten Orgadmin. Den ges till ett fåtal ansvariga i en kommun, behörigheten medför även att man är administratör (SchoolPrinciple) på samtliga enheter i organisationen. Behörigheten gör att man får fram valet Skoladmin > Organisation. När samtycken aktiveras på organisationen syns detta som en egen flik.

Skapa organisationens samtycken

  • Ge en rubrik och beskrivning för det aktuella samtycket.
  • Ange ett slutdatum för samtycket. Det kan till exempel gälla fall där vårdnadshavarna varje läsår ska ge ett förnyat samtycke.
  • För varje skapat samtycke går det även att ange om samtliga vårdnadshavare måste svara. Resultatet kommer att synas för pedagoger och personal på skolan.
  • Med Skola, Årskurs och Skolform kan organisationen lägga upp samtycken som endast riktas till enskild enhet, för elever i vissa årskurser eller ett samtycke som endast gäller förskola eller grundskola. Dessa inställningar går att kombinera.

När du har lagt till ett eller flera samtycken kommer dessa att synas som Befintliga samtycken. Som bilden visar är det endast behörigheten Orgadmin som kan redigera samt ta bort skapade samtycken.

Hur vårdnadshavare hanterar aktuella samtycken

Vårdnadshavare når sidan för samtycken både via appen och webbläsaren. Detta genom att klicka på sitt namn i övre högra hörnet och sedan på Samtycken. I listan visas både samtycken där godkännande inväntas samt de samtycken som vårdnadshavaren besvarat med datum. 

Vårdnadshavare kan endast besvara samtycken i sitt eget namn och ser heller inte om samtycket gäller samtliga vårdnadshavare eller ej. Ett godkänt samtycke kan när som helst ändras. Ett återkallat eller nekat samtycke ger notisen ”Godkänner ej”.   

Rapporter för lärare och personal

Personal inom grundskola och gymnasium når rapporterna via valet Samtycken som leder till Vklass uppdaterade gränssnitt. I menyn nås sedan rapporterna via Rapporter > Samtycken

Personal inom förskola och fritidshem klickar således på Rapporter > Samtycken. Rapporten ger följare val:

A: Personal med flera behörigheter väljer enhet att se rapport för.

B: På vald enhet väljer man sedan att se en rapport på enskild klass.

C: Personal med högre behörighet kan välja att se rapporten för hela skoleheten.

D: Gallra fram rapporter baserat på status av besvarade samtycken.

E: Sortera rapporten utifrån respektive kolumn.

Rapporten går dessutom att se på en mobil enhet, vilket exempelvis kan underlätta om en pedagog snabbt behöver se rapporten på sin telefon under en utflykt.

En administratör (SchoolPrinciple) kan även plocka ut en utskriftsvänlig rapport via Skoladmin > Rapporter. Välj Listor och sedan Samtycken.

Rapporten går att exportera till PDF och Excel vilket passar bra vid till exempel klassöverlämningar.

För övriga frågor om digitala samtycken kan du kontakta Vklass support. Är du intresserad att starta upp tjänsten för din kommun eller organisation? Kontakta då i första hand kommunens kontakt på Vklass och Vklass support i andra hand. 

Updated on 26 augusti, 2022

Was this article helpful?

Related Articles