1. Home
 2. Kom igång med Vklass!
 3. Behörigheter och roller – vem ser vad?

Behörigheter och roller – vem ser vad?

Behörigheter i Vklass, vem som ser vad, styrs till största delen av grupptillhörigheter. En lärare kan t.ex. vara mentor/klasslärare i en klass och ämneslärare för elever i flera klasser.

Ämneslärare/kurslärare

De flesta användare har grupper som hittas under menyvalet Mina kurser/ämnen. Det är i dessa grupper en stor del av undervisningen via Vklass bedrivs. Dessa grupper är i flera fall även kopplade till schemat och till närvarohanteringen.

De elever du som lärare ser i dessa grupper är de elever du är undervisande lärare för. Som undervisande lärare har du behörighet att se:

 • All närvaro/frånvaro för eleven i de ämnen som du undervisar
 • Alla resultat på prov/inlämningar, matriser, inlägg i elevlogg etc för eleven i de ämnen du undervisar
 • På startsidan ser du vilka av de elever du har i dina grupper som är frånvaroanmälda under dagen

Du har inte behörighet att se närvaro/frånvaro och resultat i något annat ämne än de du själv undervisar i.

Klasslärare/mentor

Lärare som är klasslärare/mentor hittar sin klass och/eller mentorsgrupp under menyvalet Min klass. En klasslärarbehörighet ger tillgång till:

 • All närvaro/frånvaro i alla ämnen för de elever man har i klassen
 • Alla resultat på prov/inlämningar, matriser, inlägg i elevlogg etc för eleverna i klassen i alla deras ämnen
 • På startsidan visas vilka av eleverna i din klass som är frånvaroanmälda idag

Vikariera vid närvaroregistreringen

Alla lärare på skolan, oavsett behörighet, kan vikariera för varandra – föra närvaro för varandra via schemat. Under menyvalet Schema finns en lista med alla lärare på skolan där man kan se och närvaroföra i sina kollegors scheman.

Högre roller som ger mer behörighet

Det finns även ytterligare roller som en användare kan få som utökar behörigheterna utöver det som ges genom grupptillhörighet.

 • SchoolEditor – ger tillgång till att lägga in och redigera nyheter, matsedel, kalendarium under menyvalet Mina skola.
 • SchoolStudientAdvisor – för studievägledare, kurator/skolsköterska och annan liknande personal. Ger tillgång till att se alla klasser och kurser/grupper och alla elevresultat.
 • SchoolPrincipal – rektor och/eller administratör på skolan. Högsta rollen. Ger tillgång till administration av Vklass och möjlighet att se allt som registreras och händer på skolan.

Läs mer om tilldelning av dessa roller här…

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles