1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Besvara och hantera Utredningsformulär

Besvara och hantera Utredningsformulär

Om man är Lärare?!

Svarar man på frågor kopplat till utredningen via en Länk, vilken man erhåller via Händelse funktionen (se bild nedan), sedan besvarar läraren frågorna inne i Vklass.

Som utredare, alltså medlem i Elevhälsoteamet eller Processledare, fungerar det på följande sätt!

När man skriver texten i dokumentet; Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd, under utredningsfasen för en elev. Existerar/Finns det möjlighet att spara texten man skrivit! Detta via funktionen; Spara textfält [1] (vilket är en knapp). 

Denna möjliggör, att man inte behöver skriva klart all text som ska ingå i utredningen, innan man skapar ett Dokument [2] av utredningen. 

När man skapat dokumentet, vilken är i .pdf format, kan man inte editera om texten i det, utan den är då, s.a.s., definitiv.

Feedbacken från systemet när man sparat texten, via knappen; Spara textfält, är måhända inte den tydligaste?! Fönstret blinkar till och allt åtgår till ett s.k. normalläge.  

Det finns även en annan funktion i detta fönster! Vilket är ett förhandsgranskningsläge [3]. Där man har möjlighet att få en föreställning om hur om hur texten i .pdf-dokumentet, kommer att positioneras/se ut när man väl klickar på; Skapa dokument.

Bra att veta!

Man behöver inte ha klickat på; Spara textfält [1], innan man förhandsgranskar dokumentet [3], för att den ”nya” texten ska bli synlig i det.

När man kontrollerat/noterat texten i förhandsgranskningsläget [3], genom/via den .pdf-fil som man öppnar (via knappen; Öppna) och laddar ned till sin dator, klickar man tillbaka (via knappen; Tillbaka). Då kommer man åter till det läge utredningen hade, innehållandes den ”nya” texten.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles