1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Ändra en IUP för en elev

Ändra en IUP för en elev

Innehåll

Om du vill ändra en befintlig IUP för en elev, t.ex. efter du skapat IUPer för hela klassen, men en elev skall ha andra ämnen i sin IUP. Det kan handa om att en elev i klassen läser efter särskolans läroplan eller du vill förlänga en IUP för en specifik elev.

Ett liknande scenario kan man råka ut för om man vill återöppna en IUP som stängts.

I Min klass, klicka på ”Bedömning” intill en elev.

Klicka därefter på knappen ”Tidigare IUP:er”. Du når då en ny där du ser elevens nuvarande IUP samt ev. tidigare IUPer.

Vill du ändra inställningar för den nuvarande IUPn, t.ex. ändra slutdatum eller namnet på den, klickar du på Inställningar och gör detta där.

Om du vill ändra vilka ämnen som skall ingå i elevens IUP så måste den tas bort eller avslutas och en ny läggas till. Observera att ev. omdömen som ligger i den nuvarande IUPn kommer raderas om du tar bort den. Vill du inte att omdömen skall försvinna, så tryck istället på ”Ny IUP” för att automatiskt avsluta den nuvarande och skapa en ny som gäller från och med idag.

Fyll i datum, namn och välj vilken skolform IUPn avser (vilka ämnen som ingår i den). Klicka på spara när du är klar.

Dolda ämnen

Det kan ibland även förkomma att man valt att dölja vissa ämnen i en IUP.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles