• Ämnesområdesplaner

  I Vklass kan man använda sig av pedagogiska planeringar för att göra ämnesområdesplaner. I dagsläget så kan man inte tilldela pedagogiska planeringar till enskilda elever i en grupp men kommer på sikt att utvecklas. Idag får man skapa en undervisningsgrupp för enbart den eleven som man skall göra ämnesområdesplanen för….

 • Skolkonfiguration från en mall

  I Vklass styrs de flesta inställningar som man kan göra ifrån skolnivå. Detta för att olika skolor ska kunna ha olika inställningar, integrationer osv. I en organisation med många skolor blir det tidskrävande att ändra inställningar om ändringen ska göra på alla skolor. Behov finns också att låsa inställningar för…

 • Prorenata – Öppna elevprofil i Vklass

  För att öppna en elev i Vklass via Prorenata Journal navigerar du till elevens översiktssida. Klicka på knappen Använd elev för att… och välj Öppna i Vklass. Vklass kommer öppnas i ett nytt fönster (flik) i webbläsaren. Om vald elev inte kan kopplas till en elevprofil i Vklass kommer det att visas ett…

 • Konfigurering av OneDrive (user consent)

  För att Vklass ska kunna skapa en integration med Office365 och även Teams behöver Vklass ett antal uppgifter. Vi behöver Vklassanvändarnas office365 UPN samt e-postadress lagrat i Vklass. Om denna information redan finns i ert skoladministrativa system kan vi hämta det därifrån. Om det inte finns kan vi även hämta…

 • Microsoft Teams app

  Till Vklass finns en Microsoft Teams app som man kan installera i sin organisations App Store så användarna kan installera appen och få tillgång till Vklass direkt i Teams. Om man sedan tidigare satt upp OneDrive integration eller Integrationen för att skapa Teams möten utifrån schemat kommer Single Sign on…

 • Hur hanteras e-postadress och mobilnummer vid synkronisering

  E-post och mobilnummer till användare i Vklass hanteras lite annorlunda än annan information. Anledningen till detta är att användarna kan själva ändra detta och det är t.ex. det lättaste sättet för en förskola/skola att samla in korrekta uppgifter från vårdnadshavare. Man kan också be Vklass att göra en inställning att…

 • Betyg för elev som slutat på skolan

  Om man vill ta fram betyg för en elev som slutat på skolan går man in i Skoladmin > Användare och klickar på Sök tidigare elev. Lägg tillfälligt tillbaka eleven på skolan genom rättighetsfliken på eleven. När det är gjort kan du söka upp eleven under användare och sedan har…

 • Betygsprövning

  Om en elev genomgått en betygsprövning och ett nytt betyg ska registreras görs detta under Skoladmin > Användare och sedan aktuell elev. Under betygsfliken klickar du på Lägg till betyg. När du lägger till betyget är det viktigt att du kryssar i prövning. När betyget är tillagt så kan du…