1. Home
  2. Administratör
  3. Ta bort eller lägga till skolenhet

Ta bort eller lägga till skolenhet

På en kommun/organisation vill man ibland ta bort gamla avvecklade skolor/förskolor eller lägga till nystartade.

Ta bort en skola/förskola

Detta kan endast göras av Vklass efter beställning via kundansvarig. För att det ska kunna göras behöver följande säkerställas:

  • Finns det historik på skolan (närvaro, betyg, provresultat, omdömen, matriser m.m.) som är av intresse att gå tillbaka och titta på? Om så är fallet rekommenderar vi inte att enheten tas bort utan istället markeras som avslutad. Detta för att det ska vara lättare för den/de skolor som tar emot eleverna från den stängda skolan att hitta historiken.
  • Har skolan bara bytt namn? Om så är fallet är det bättre att byta namn och ev. enhets-id på enheten i Vklass istället för att ta bort den och skapa en ny.

Om skolan skall kunna tas bort behöver detta beställas via mail till kundansvarig. Det exakta namnet på enheten i Vklass måste anges och en kort förklaring till varför, med frågorna ovan besvarade. Det går inte att ångra radering av enhet.

Lägga till en skola/förskola

Om man har en nyöppnad skola/förskola i kommunen så kan de såklart läggas till i Vklass. Beställning av detta görs enklast via ett supportärende.

Ange följande information för att vi ska kunna hjälpa er snabbast möjligt:

  • Skolans/förskolans namn
  • Skolans/förskolans enhets-id i ert elevregister (om sådant finns)
  • När skolan/förskolan planerar öppna eller om den redan har öppnat. Observera att synkronisering från elevregister inte kommer kunna ske förrän strax innan skolan öppnat (beroende på inställning) och all data finns på plats i ert elevregister.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles