1. Home
  2. Vklass praktik
  3. Närvarohantering i Vklass praktik (lärare & handledare)

Närvarohantering i Vklass praktik (lärare & handledare)

Artikeln avser Vklass praktik.

Klicka på menyvalet Närvaro i tjänsten. Här ges du genom listan längst upp först möjlighet att välja vilken elevs närvaro du önskar titta på.

Närvaron visas som en lista på arbetspass, det senaste (dagens) arbetspass överst. Till höger visas en symbol som anger ifall eleven är närvarande, frånvarande eller om eleven ännu inte checkat in.

Du kan klicka på raden för ett arbetspass för att se vad symbolen betyder. Här kan du även hantera närvaron för dagen. Det kan exempelvis vara om du vill ändra en felaktig närvaro till frånvaro eller ifall eleven glömt checka in på morgonen så kan du justera tiden när eleven kom till arbetsplatsen i efterhand.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles