1. Home
  2. Vklass praktik
  3. Dokumentation i Vklass praktik (lärare, elev och handledare)

Dokumentation i Vklass praktik (lärare, elev och handledare)

Artikeln avser Vklass praktik.

Det första man möts av i tjänsten är ett dokumentationsflöde.

  • Är man lärare ser man dokumentation för de sina elever som har en aktuell praktikperiod
  • Är man elev ser man endast sin egen dokumentation.
  • Är man handledare ser man dokumentation för den (eller de) elev(er) man handleder.

Genom att trycka på den stora kamera-knappen i mitten av menyn så får man upp möjligheten att skapa ett nytt dokumentationsinlägg.

Filmen nedan beskriver dokumentationsvyerna för lärare och handledare, men vyerna är desamma även för elev, bortsett från filtret där man väljer vilka elevers dokumentation man vill titta på.

Dokumentation kopplat till uppgifter

När man skapar dokumentationsinlägg kan dessa kopplas till uppgifter som läraren lagt ut på praktikperioden. Detta ger en överblick på praktikperioden vad eleven arbetat med, hur ofta och hur eleven tyckt att det gått.

När en elev skapar dokumentationsinlägg och kopplar det till en eller flera uppgifter uppmanas eleven att göra en självskattning, dvs svara på frågan ”Hur gick det?” med en smiley.

Om handledare eller lärare skulle göra ett dokumentationsinlägg åt en elev så får de inte göra en självskattning.

Trycker man på ett inlägg i dokumentationsflödet ser man sedan vad självskattningen är (smileyn) samt vilken eller vilka uppgifter inlägget är kopplat till. Detta sammanfattas även under elevens praktikperiod.

Updated on 16 oktober, 2019

Was this article helpful?

Related Articles