1. Home
  2. Administratör
  3. Menyn Kommunikation

Menyn Kommunikation

Denna artikel beskriver hur du som administratör har du möjlighet att kontakta alla användare i Vklass via Gästboksinlägg, Meddelande, SMS eller e-post.

Du kan även skicka e-post/SMS till elever och vårdnadshavare som lärare.

Administratörer har möjlighet att kontakta användare på urval:

  • Alla användare utom föräldrar
  • Endast lärare
  • Endast elever
  • Endast föräldrar
  • Endast rektorer

Är du administratör på flera skolor kan du välja att kontakta användarna på en eller flera av de skolor du är kopplad till samtidigt.

Administratörer på en kommun/organisation kan dessutom lägga ut Nyheter för alla enheter samt lägga ut filer och länkar via Delade dokument. Dessa filer hamnar under varje enhets flik Min skola.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles