1. Home
  2. Administratör
  3. Menyn Kommunikation

Menyn Kommunikation

Denna artikel beskriver hur du som administratör har du möjlighet att kontakta alla användare i Vklass via Gästboksinlägg, Meddelande, SMS eller e-post.

Du kan även skicka e-post/SMS till elever och vårdnadshavare som lärare.

Administratörer har möjlighet att kontakta användare på urval:

  • Alla användare utom föräldrar
  • Endast lärare
  • Endast elever
  • Endast föräldrar
  • Endast rektorer

Är du administratör på flera skolor kan du välja att kontakta användarna på en eller flera av de skolor du är kopplad till samtidigt.

Administratörer på en kommun/organisation kan dessutom lägga ut Nyheter för alla enheter samt lägga ut filer och länkar via Delade dokument. Dessa filer hamnar under varje enhets flik Min skola.

Updated on 21 maj, 2018

Was this article helpful?

Related Articles