1. Home
 2. Administratör
 3. Handlingsplan vid större fel och driftsavbrott

Handlingsplan vid större fel och driftsavbrott

Förberedelser

Är du administratör bör du ha några saker som alltid finns tillgängliga för dig i händelse av akuta problem.

 • En akut e-postlista till de användare du ansvarar för. I händelse av att Vklass inte går att komma åt behöver du en alternativ väg att kontakta berörda personer.
 • Ett team i Vklass för ansvariga personer i kommunen kan vara bra att ha. Dels för löpande support och information inom din organisation, men även för akuta utskick ifall något annat hänt inom din organisation.
 • Någon form av informationssida utanför Vklass där även vårdnadshavare och eventuellt elever kan nås av information. Förslagsvis på skolans/kommunens hemsida.
 • Ett lokalt supportnummer dit användarna inom din organisation och eventuellt även vårdnadshavare kan ringa vid akuta fel.

Om det inte går att komma åt www.vklass.se kan information även sökas på:

 • support.vklass.se/driftinformation
 • Genom Vklass support-telefonnummer (hittas i Hjälp/support i Vklass)
 • Vid större fel skickar Vklass normalt ut e-post med information till ansvariga administratörer på skolan/kommunen.

Ingen åtkomst – Vklass går inte att öppna

Vid större upplevt driftavbrott där det inte går att komma in på www.vklass.se behöver du börja med att säkerställa att felet inte rör inloggning genom att gå till www.vklass.se direkt. Om sidan öppnas korrekt, läs vidare nedan under rubriken ”Inloggningsproblem”.

Kontrollpunkter

Kontrollera att andra sidor (till exempel www.google.com) på internet kan öppnas för att säkerställa din nätverksanslutning.

Om det inte går att öppna andra sidor ligger felet i din nätverksuppkoppling. Kontakta din nätverksadministratör eller din mobiloperatör.

Försök öppna Vklass på en annan enhet (dator/mobil/surfplatta).

Om Vklass kan öppnas på en annan enhet ligger felet i din dator. Kontakta en IT-tekniker som kan hjälpa dig med din dator.

Försök öppna Vklass på en annan enhet som är uppkopplad mot ett annat wifi-nätverk eller via mobildata (3G/4G).

Om Vklass kan öppnas via ett annat nätverk ligger felet i din nätverksuppkoppling. Kontakta din nätverksadministratör eller din mobiloperatör.

Kontrollera om Vklass rapporterar ett större avbrott på support.vklass.se/driftinformation

Om sidan rapporterar driftavbrott, avvakta några minuter. Vklass skickar även ut information via e-post vid större fel till administratörer på din skola/kommun. Kontakta en administratör för mer information.

Är du administratör, men har ännu inte fått någon information via någon av ovanstående kanaler? Kontakta då Vklass supporttelefon.

Handlingsplan vid konstaterat fel

Kan du med någon av punkterna ovan konstatera ett större driftavbrott?

 • Följ de instruktioner och den information du fått av Vklass via e-post.
 • Är du administratör, kontakta de användare du ansvarar för. Rekommendationen är att du alltid har en akut e-postlista till hands.

Inloggningsproblem

Har du problem att logga in i Vklass, börja med att avgöra vilken inloggningsmetod du använder:

Inloggning på www.vklass.se med användarnamn och lösenord

Om du brukar logga in denna väg och det nu inte fungerar, kan du begära ett nytt lösenord och få en påminnelse om ditt användarnamn. Klicka på länken ”Glömt lösenord” som du hittar på www.vklass.se.

Har du fortsatt problem med användarnamnet/lösenordet behöver du kontakta din lokala support på skolan/kommunen.

Inloggning via annan sida

Kanske använder din skola/kommun ”Skolfederation” eller brukar du klicka in via en länk på kommunens hemsida?

Oavsett hur det ser ut för just dig, är detta inloggningslösningar som din skola/kommun styr över helt själva. För vidare hjälp med detta måste du kontakta din lokala support på skolan/kommunen.

Fel på telefonsvarare för anmälan av frånvaro

I händelse av problem med telefonsvararen för anmälan av frånvaro finns några åtgärder du kan vidta.

Går telefonsvararen att ringa, men ger ett felmeddelande?

Försök en gång till för att kontrollera om du får samma felmeddelande. Pröva även med att anmäla frånvaro för en annan elev för att utesluta problem med en viss elev/VH.

Det tutar upptaget.

Avvakta någon minut och försök igen. Om det inte hjälper, se nästa punkt.

Det går inte att komma fram alls.

Kontrollera i Vklass under Hjälp/support om något driftmeddelande publicerats. Vid större incidenter skickas även e-post ut till ansvariga administratörer på skolan/kommunen.

Handlingsplan vid konstaterat fel

Kan du med någon av punkterna ovan konstatera ett större driftavbrott?

 • Följ de instruktioner och den information du fått av Vklass via e-post.
 • Är du administratör, kontakta de användare du ansvarar för.

De alternativ som finns till frånvaroanmälan via telefon bör alltid finnas tillgängliga som information till vårdnadshavare och elever på skolans/kommunens hemsida. Alternativ till telefonsvararen är:

 • Inloggning via webben
 • Använd appen för frånvaroanmälan

Misstänkt intrång i användarkonto

Om du misstänker att någon obehörig kommit åt någon annans Vklass-konto.

Kontrollpunkter

Säkerställ händelseförloppet och dokumentera vad som skett

När hände detta och hur har det uppdagats? Var befann sig ägaren av kontot och var fanns ägarens dator? Fungerar fortfarande användarens ursprungliga lösenord eller tycks någon ha bytt ut det?

Dokumentera det som hänt i användarens konto. Gärna med skärmdumpar för att säkerställa att informationen sparas.

Uteslut följande

 • Lösenordet har inte spridits genom att användaren har delgett någon annan det.
 • Användarens dator har inte stått obevakad.
 • Har användaren vid något tillfälle loggat in på en offentlig/delad dator och där antingen glömt att logga ut eller råkat spara användarnamn/lösenord i den datorns webbläsare?

Hur loggar användaren in i Vklass?

Använder skolan/kommunen en egen inloggningslösning eller loggar användaren in via www.vklass.se med användarnamn och lösenord?

Detta är avgörande för vidare felsökning. Om inloggning sker via en egen inloggningstjänst måste lösenord och eventuellt användarnamn bytas där. Vidare kontroller av inloggningslogg etcetera måste även det göras i den egna tjänsten.

Säkerställ att det inte finns fler av användarens konton som obehöriga har kommit åt.

Ursprunget till problemet kan ligga i att det är användarens e-post som har kapats. Med detta kan Vklass-lösenord återställas och obehöriga kan få tillgång till det.

Om detta kan ha skett, se till att först byta ut lösenord till e-posten.

Låt en administratör kontrollera att användarens e-post och mobilnummer stämmer i Vklass.

Detta för att säkerställa att dessa inte bytts ut olovligen. Om det finns osäkerhet kring om användarens e-post också blivit kapad av obehöriga, ta då bort användarens e-post och mobilnummer ur Vklass helt. 

Återställ den drabbade användarens lösenord.

Detta gör en administratör i Vklass. Om det finns en osäkerhet kring ifall användarens e-postadress också har kommits åt av obehöriga, kan det vara bra att skicka lösenordet till en administratörs e-post och sedan delge det till den drabbade användaren muntligen. I samband med det bör även e-postadressen på det drabbade kontot ändras till en säker adress. 

Vid behov kan Vklass hämta ut inloggningshistorik samt koppling till IP-nummer.

Börja med att säkerställa händelseförloppet för att få en bild av ungefär när intrånget kan ha skett. Observera att publika IP-nummer inom en större organisation oftast är samma (eller ett av några få) för alla användare. Det gör att detta inte alltid ger särskilt användbar information.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles