1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Automatiska veckosammanställningar (veckorapport till vårdnadshavare)
  1. Home
  2. Kommunikation / information
  3. Automatiska veckosammanställningar (veckorapport till vårdnadshavare)

Automatiska veckosammanställningar (veckorapport till vårdnadshavare)

Skolan kan ställa in att det med automatik skall gå ut veckosammanställningar till vårdnadshavares mailadresser. Dessa går då ut i slutet av veckan och sammanställer:

  • de nyheter som skolan lagt upp under veckan
  • veckans läxor, prov och uppgifter samt kommande veckas läxor/prov/uppgifter
  • närvarosammanställning för veckan

Det skickas ett e-postmeddelande per barn till vårdnadshavarna. Genom sin inloggning i Vklass kan vårdnadshavare även se historik över veckorapporterna några månader bakåt ifall brevet av någon anledning inte nått fram eller tagits bort i maillådan.

Veckorapporterna genereras alla veckor på året utom dessa, då det vanligen är lov: 1, 25-32 samt 52.

Administration

Du kan aktivera funktionen via Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Kryssa i rutan ”Skicka veckosammanställning till vårdnadshavare via mejl”. Välj därefter vilken dag som ni önskar att rapporten skall skickas i rutan intill.

Sammanställningen av informationen från skolan sätts ihop kl 17.00 på fredagen eller kl 10.00 lördag/söndag (enligt er inställning på skolan). Det innebär att den information som ändras eller läggs till i närvaro, nyheter, prov/uppgifter etc. efter kl 17.00 på fredag eller kl 10 på lördag/söndag inte kommer att gå med i rapporten.

Närvarostatistik (skola)

Statistiken som presenteras i e-postmeddelandet baseras på registrerade lektioner aktuell vecka. Procentsatserna kring giltig/ogiltig frånvaro kan därför i vissa fall upplevas som onormalt höga om lärarna på skolan inte registrerat närvaro på samtliga lektioner. Har eleven t.ex. varit sjuk mån-tis, vissa lärare missat att registrera/kvittera lektioner tors-fre kan det se ut som att eleven pga detta kanske har över 60% giltig frånvaro. Statistiken baseras alltså bara på de lektioner som kvitterats/registrerats. För att statistiken ska bli så korrekt som möjligt behöver lärare därför se till att registrera närvaro på veckans samtliga lektioner senast kl 17.00 på fredagen.

Närvarostatistik skickas inte i rapporten för förskolebarn.

Övrigt innehåll i veckorapporten

Innehållet i veckorapporten förändras baserat på de nyheter och uppgifter som skapats i Vklass samt den närvaro som registrerats på skolan. Utöver denna information rymmer även veckorapporten information om mentorer/klasslärare. Dessutom finns det ical-länkar för vårdnadshavare som vill prenumerera på barnets kalender.

Vanliga frågor

Vilka mentorer visas i brevet kopplat till elevens klass?

Det visas av utrymmesskäl max 5 st mentorer med namn i brevet.

Jag (en vårdnadshavare) får inga såna här mail?

Det kan bero på att skolan inte aktiverat funktionen. Det kan även bero på att breven hamnar i ett spamfilter eller i brevlådan ”Övrig epost” om du har Outlook/Hotmail. Du kan alltid se sammanställningarna om du loggar in i Vklass på webben/appen.

Jag är vårdnadshavare och har inte fått veckorapporten på mailen. Vad kan det bero på?

Kontrollera först att det är en korrekt e-postadress registrerad. Det kan även bero på att brevet har fastnat i spamfiltret. Kontakta annars skolan för mer information.

Kan föräldrar se tidigare veckors veckosammanställningar?

Ja, under menyvalet Veckorapporter hittas detta när föräldrar loggar in.

Översikt av Innehållet i Veckorapporter, vilka distribueras ut till Vårdnadshavare i slutet av veckan.

¤ Mentorer (E.g. Personal kopplade till klassen) [Rapporten visar 5 st personal]
¤ Bedömningar i IUP, er registrerade under veckan [Grundskolan]
¤ Elevens Självskattning på uppgifter i Dokumentationer vid Praktik [Vklass Praktik]
¤ Hittills uppnådda mål registrerade under veckan [Grundskola & Gymnasieskolan]
¤ Ev. Prov, inlämningsuppgifter, läxor m.m. under nästkommande vecka
¤ Nyheter
¤ Närvaro (Om den innehåller frånvaro i någon form)
¤ Prenumerera på skolans kalendarium

Updated on 30 december, 2021

Was this article helpful?

Related Articles