1. Home
  2. Testa dig själv!
  3. Testa vad du kan om planering (quiz)

Testa vad du kan om planering (quiz)

Gör vårt quiz om planering i Vklass!

Planeringsquizzet

 Vad kan du om att planera din undervisning i Vklass?

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles