1. Home
  2. Pedagogisk planering – skapa mall

Pedagogisk planering – skapa mall

En administratör kan skapa egna mallar för den pedagogiska planeringen på förskolan, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan. Saknas en egen mall på enheten finns Vklass standardmall inlagd.

En mall för pedagogisk planering skapas via Skoladmin – Underhåll. Observera, om du är administratör på en förskola behöver du ta dig till den gamla adminportalen för att nå valet.

Via Adminportalen och valet Underhåll klickar du vidare till Redigera mallar för pedagogisk planering.

Om det redan skapats mallar syns dessa i rullgardinslistan. Dessa mallar kan du även redigera samt radera permanent.

Klicka på Skapa ny mall för att skapa en mall med valda rubriker. Mallen ges ett namn, sedan lägger du till rubriker och namnger dessa. När du är klar, klicka på Spara mall.

När din mall är klar syns den för de pedagoger som skapar pedagogiska planeringar i sin verksamhet. Bilden nedan visar flera mallar som val när en pedagog skapar en ny planering. Klicka för att läsa mer om planering i skola samt på förskola och fritidshem.

Updated on 14 april, 2021

Was this article helpful?