1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Innehållet i Veckorapporter

Innehållet i Veckorapporter

Veckorapporterna skickas ut till Vårdnadshavarna via e-post, samt att den blir åtkomlig under menyn; Veckorapporter i Appen och Webbgränssnittet, under fredag, lördag eller söndag e.m.

Vilken dag det är beror vilken dag; Fritds, Förskolan, Gymnasiet och Skolan definierat i det administrativa gränssnittet. Vanligaste dagen för distributionen av Veckorapporten brukar vara; fredag.

Innehållet i Veckorapporter

  • Mentorer (E.g. Personal kopplade till klassen) [Rapporten visar 5 st personal]
  • Bedömningar registrerade under veckan [Gäller för: Grundskolan] (Det inkluderar även inlägg från lärare i Elevloggen)
  • Elevens Självskattning på uppgifter under en praktikperiod i Dokumentationer [Gäller för: Vklass Praktik] 
  • Hittills uppnådda mål registrerade under veckan [Gäller för: Gymnasieskolan]
  • Prov, inlämningsuppgifter, läxor m.m. under nästkommande vecka
  • Nyheter
  • Närvaro (Om den innehåller frånvaro i någon form)
  • Prenumerera på skolans kalendarium
Updated on 20 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles