1. Home
  2. Vårdnadshavare
  3. Felaktiga SMS från Vklass

Felaktiga SMS från Vklass

Grunden för hur Mobiltelefonnummer hanteras i Vklass

Mobiltelefonnummer, hämtas/Läses endast in om detta fält i Vklass är tomt! Finns det ett mobilnummer?! Hämtas/Läses det inte in! Utan användaren kan ändra numret själv, utan att det skrivs över i synkroniseringen.

Det Felaktiga SMS; et ser för mottagaren ut, samt är utformat, på följande sätt.

Vanligaste innehållet, för användaren, i ett Felaktigt SMS från Vklass

När Mottagaren, av SMS, et klickar på den hyperlänkade texten; www.vklass.se/sms, I SMS, et öppnas fönstret som visas nedan.

Tips! Ni kan själva klicka på länken , ovan, för att komma till sidan och se hur den är utformad..

Fönstret där Användaren kan radera sitt Mobilnummer i Vklass

Om en Användare utför ovanstående procedur?!

Kommer mobilnumret – under/vid fältet; Mobil: – att ersättas med 07000000 (se bild nedan).

Vilket kommer innebära att Användaren, efter detta, inte kommer att emotta/erhålla några SMS från Vklass.
Detta! Eftersom synkroniseringen inte går in och korrigerar detta, därför att fältet (Mobil:) inte är tomt (då det står; 07000000, i textfältet)!

Om/När man åter vill emotta SMS från Vklass?! Måste man som användare, själv ändra (mobil-) numret vid fältet Mobil:.

Updated on 25 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles