1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Innehållet i Dokumentet: Beslut om fortsatt åtgärdsprogram

Innehållet i Dokumentet: Beslut om fortsatt åtgärdsprogram

Innehållet i dokumentet; Beslut om fortsatt åtgärdsprogram, baseras på samtliga åtgärder som skapats i ärendet vid tidpunkten då man fattar beslutet.

De kommer i dokumentet att numreras i den ordning de är skapade/uppsatta i ärendet.

Vilket innebär de kommer att ha följande ordningsföljd, samt numrering, i textflödet.

1. Åtgärd…

2. Åtgärd…

3. Åtgärd..

osv

osv

.

.

.

De kategoriseras i dokumentet, Beslutsdokumentet, beroende på status för åtgärden om den är; Avslutad, Fortsatt eller Nytt.

Vilket gör att texten för åtgärden/erna kommer att hamna under någon av rubrikerna, se ovan, i dokumentet.

Här illustrerat med tre åtgärder, vilka positionerats under samtliga rubriker, där utfallen visas bredvid varandra istället för ovanför.   

Avslutade åtgärder, Vad har fungerat bra/mindre bra? 

1. Åtgärd…

3. Åtgärd…

2. Åtgärd…

Åtgärder att fortsätta med

2. Åtgärd…

1. Åtgärd…

3. Åtgärd…

Nya åtgärder

3. Åtgärd…

2. Åtgärd…

1. Åtgärd…

Exempel på hur åtgärdsprogrammen kan positioneras, ges här nedan.

Beslut om fortsatt åtgärdsprogram, där en åtgärd är Avslutad, En är Fortsatt och En är Ny
Beslut om fortsatt åtgärdsprogram, där en är Fortsatt och två åtgärder är Nya

Updated on 23 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles