1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Dokument över funktioner och handhavande i Särskilt stöd

Dokument över funktioner och handhavande i Särskilt stöd

Instruktioner kring hur man hanterar Dokumenten.
  1. Klicka på knappen för ett Dokument. (Då får man upp en flik, i vilket man kan läsa innehållet i det)
  2. Vill man därefter ladda ned Dokumentet?! Klickar man på Ladda ned, via ikonen* för detta, och följer sedan instruktionerna för nedladdningen av Dokumentet.
  3. KLART!

* Åtkomsten av nedladdningsikonen skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare man använder sig av. Vi visar två av de, absolut, vanligast använda webbläsarnas ikoner här nedan

Google Chrome
Microsoft Edge

Byta Ansvarig person för ett Ärende


Ångra en Utvärdering i en Åtgärd


Hantera Ansvarsklasser i Särskilt Stöd


Besvara och hantera Utredningsformulär


Dokument och Åtgärdsprogram


Avsluta ett Åtgärdsprogram
Vilket skapades på felaktiga grunder


Ändra Datum och Ansvarig för en Åtgärd


Utvärdera en Åtgärd, tidigare än sju dagar, innan satt datum för utvärdering


Radera en Åtgärd i Särskilt stöd


Ändra datum för ett Åtgärdsprogram


Texten Bedömning av elevens behov i Dokument

Updated on 24 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles