1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Ansvarig person i Blanketten; Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Ansvarig person i Blanketten; Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

I Blanketten om att fatta… 📄 Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Finns rubriken: Rektor! Där man kan välja Rektor, om det finns flera sådana på skolan?, i beslutet att avsluta Åtgärdsprogrammet. Existerar det endast en Rektor, vilket är det vanligaste, väljer man denna.

Längre ned i denna blankett; 📄 Beslut om att avsluta åtgärdsprogram, finns rubriken; Beslutsfattare.

Där kan man som ansvarig för Åtgärdsprogrammet, definiera vilken person det är som fattat/tagit beslutet om att avsluta åtgärdsprogrammet. Där kan man även definiera vilken Befattning denna person innehar (Ex. Rektor, Processledare, Ansvarig för Elevhälsoteamet etc. etc.).

Blanketten; Beslut om att avsluta åtgärdsprogram
Updated on 22 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles