1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Ansvarig person för ett Ärende

Ansvarig person för ett Ärende

Fundering/Konstaterande: – Om jag står som ansvarig för Ärendet kan jag lägga till personer i Ärendet via funktionen; Lägg till?

Svar: – Ja!


Men! Man kan som ansvarig, eller helt utomstående (ej prenumerant i ärendet), via funktionen, Ansvarig: Namn  Ändra, klicka på Ändra och där välja en annan person som ansvarig för ärendet. 

När man gör detta, kommer den nya personen ha möjligheten att, via; Lägg till, addera ytterligare personer, som s.k. prenumeranter, till ärendet. 

Att tänka på! Den tidigare personen kommer, efter denna procedur, att helt frånkopplas/försvinna från ärendet.

Ska denna person fortfarande vara knuten till ärendet?! Får den nya ansvariga personen addera denna, via; Lägg till, till ärendet.


För att sy ihop det hela! 

1. Funktionen; Lägg till, är enbart åtkomlig för personen vilken står som ansvarig för ärendet! 

2. Funktionen; Lägg till, innebär att personen har möjlighet att addera ytterligare personer, som s.k. prenumeranter, till ärendet. 

Fyra prenumeranter adderade

3. Man kan som ansvarig, eller helt utomstående (ej prenumerant i ärendet), via funktionen, Ansvarig: Namn Ändra, klicka på Ändra och där välja en annan person som ansvarig för ärendet.

Klicka på Ändra för att ändra ansvarig person

Updated on 22 juni, 2021

Was this article helpful?

Related Articles