1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Ansvarig person för ett Ärende

Ansvarig person för ett Ärende

Fundering/Konstaterande: – Om jag står som ansvarig för Ärendet kan jag lägga till personer i Ärendet via funktionen; Lägg till?

Svar: – Ja!


Men! Man kan som ansvarig, eller helt utomstående (ej prenumerant i ärendet), via funktionen, Ansvarig: Namn  Ändra, klicka på Ändra och där välja en annan person som ansvarig för ärendet. 

När man gör detta, kommer den nya personen ha möjligheten att, via; Lägg till, addera ytterligare personer, som s.k. prenumeranter, till ärendet. 

Att tänka på! Den tidigare personen kommer, efter denna procedur, att helt frånkopplas/försvinna från ärendet.

Ska denna person fortfarande vara knuten till ärendet?! Får den nya ansvariga personen addera denna, via; Lägg till, till ärendet.


För att summera det hela! 

1. Funktionen; Lägg till, är enbart åtkomlig för personen vilken står som ansvarig för ärendet! 

2. Funktionen; Lägg till, innebär att personen har möjlighet att addera ytterligare personer, som s.k. prenumeranter, till ärendet. 

Fyra prenumeranter adderade

3. Man kan som ansvarig, eller helt utomstående (ej prenumerant i ärendet), via funktionen, Ansvarig: Namn Ändra, klicka på Ändra och där välja en annan person som ansvarig för ärendet.

Klicka på Ändra för att ändra ansvarig person

💬 Att tänka på! 💬

För att vara Ansvarig för ett ärende! Behöver man vara en person som endera ingår i Elevhälsan, Är Processledare eller har Behörigheten; SchoolPrincipal.

Updated on 9 september, 2021

Was this article helpful?

Related Articles