Studieplan i V2

I nya V2 visar vi elevernas studieplan om denna funktion är aktiverad. Aktivering görs under Skolkonfiguration i Admin-gränssnittet i V1. Den behöver också vara aktiverad i Elevregistret.

Den är synlig för elev/vårdnadshavare, mentor, rektor samt studievägledare på elevens resultatsida. Denna sida visas endast resultat. Inga ändringar kan göras.

Klicka på Resultat så kommer man in till sidan för elevens resultatsida. Här hittas Studieplan.

Klicka vidare in på Studieplan.

Först på sidan är den blåa rutan som visar information om eleven.

Studieplanen kan visas i två olika grupperingar:

 • Kronologiskt
 • Kurstyp

Kronologiskt är standardvärdet när man kommer in på sidan.

Kronologiskt

I kronologiskt ordning visas kurserna i följande ordning:

 • Pågående
 • Avslutade
 • Kommande

Kurstyp

Kurstyp visar:

 • Gymnasiegemensamma
 • Programgemensamma
 • Inriktingar
 • Programfördjupningar
 • Individuella val
 • Gymnasiearbete
 • Övriga

Allt för inte plats på sidan så för att se mer, klicka på pilen som pekar till höger. Kurskoden visas alltid.

Sortering

Sortering kan göras på de olika värdena. Klicka på pilen bredvid varje värde.

Poäng

Det går att se elevens poäng. Klicka på pilen nedåt för att få mer resultat.

Updated on 1 november, 2023

Was this article helpful?

Related Articles