1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Nytt gränssnitt för pedagoger, elever och vårdnadshavare

Nytt gränssnitt för pedagoger, elever och vårdnadshavare

Vklass går successivt över till nytt gränssnitt. Målet med uppdateringen är att skapa en modern tjänst som möter dagens krav gällande tillgänglighet och mobil-användning. Dessutom utvecklas det nya gränssnittet tillsammans med pedagoger och användare i Sverige för att skapa bättre processtöd med utökad funktionalitet.

Artikeln syftar till att tydliggöra övergången från det tidigare till det nya gränssnittet. Vilka funktioner som lanserats i nytt gränssnitt samt funktioner som endast stöds i nytt gränssnitt.

Samtlig funktionalitet stöds i nytt gränssnitt utöver viss funktionalitet kopplat till resultat och bedömning:

Vårdnadshavare

  • Bedömda kriteriematriser
  • Extra anpassningar
  • Bedömda bedömningsmatriser
  • Uppladdade filer i elevens Filarkiv

De listade funktionerna ovan når vårdnadshavare via menyvalet Resultat > Ta mig till gamla resultatsidan.

Personal på förskolor och fritidshem

  • Samtlig funktionalitet för pedagoger stöds i nytt gränssnitt.
  • Administrativa funktioner (som kräver rollen SchoolPrinciple) stöds endast i det befintliga admingränssittet. Detsamma gäller utskrift av rapporter och avdelningslistor.
  • Hantering av Stängda dagar och Öppettider stöds i det nya gränssnittet. Lovperioder stöds endast i det nya admingränssnittet.

Personal och elever på grundskolor, gymnasieskolor och vux

Tabellen nedan redogör de funktioner som endast stöds i nytt gränssnitt. Ett utval av funktioner stöds endast i det gamla medan vissa funktioner stöds i båda gränssnitten.

Stöds endast i gammalt gränssnittStöds i båda gränssnittenStöds endast i nytt gränssnitt
NyheterX
MeddelandenX
Mail/SMSX
KalenderX
DokumentX
NärvarorapporteringX
NärvarorapporterX
LedighetsansökanX
Pedagogiska planeringarX
Dela kursmaterialX
Skapa prov och uppgifterX
Bedömning på uppgifterX
KriteriematriserX
OmdömenX*
Hittills uppnådda målX
ElevloggenX
Extra anpassningarX
Bedömmningsrapport på elevX
Bedömmningsrapport på grupp/klassX
Bokning av utvecklingssamtal**X
Dokumentation före och under utvecklingssamtalX
Samarbetsgrupper (tidigare Team)X
Modulen Särskilt stödX
Modulen SamtyckenX
Modulen ÖverlämningarX
Vklass PraktikX
Länkade LärresurserX
Nationella provX
BetygsättningX
Rapporter i utskriftsformat samt klasslistorX
Administrativa funktionerX

* I gamla gränssnittet är omdömet kopplat till modulen IUP. I nya gränssnittet är detta en egen funktion.

** Möjlighet att låsa samtalstider för enskilda elever i en klass stöds endast i nytt gränssnitt.

Updated on 15 mars, 2024

Was this article helpful?

Related Articles