E-postleverans

Vad gör vi för att så många mail ska nå mottagaren.

Från Vklass skickas det ca tre miljoner mail per månad. Ca 0,55% av dessa studsar av olika anledningar. Den främsta anledningen är e-postlådor som inte längre finns eller är felstavade men en del också där brevet klassificerats som spam.

Att skicka stora mängder e-post och ha stor leveransförmåga handlar om rykte på de ip-adresser man skickar ifrån samt att man sätter upp utskick korrekt enligt alla standarder. Vklass använder 6 st egna ip-adresser som vi enbart skickar ifrån. Dessa är:

213.180.78.179
213.180.78.162

192.174.90.168 (utgår inom kort men behöver tills vidare ligga kvar)
192.174.90.169 (utgår inom kort men behöver tills vidare ligga kvar)
52.89.7.27 (utgår inom kort men behöver tills vidare ligga kvar)
52.38.252.253 (utgår inom kort men behöver tills vidare ligga kvar)

Vi har DKIM signing uppsatt, bounce domän, SPF-records, Det går att maila till domänen. Vi finns inte på några blacklist för våra ip’s eller domäner.

Mail score

För att behålla ett gott rykte och för att inte hamna på blacklists så måste man kurera listan med de e-postadresser man skickar till. Får man bounce på en adress t.ex. att e-postkontot inte finns gäller det att inte fortsätta skicka till den adressen. Om man gör det så sänks vårt rykte och när ryktet är tillräckligt lågt hamnar man även på blacklists.

Alla adresser som synkroniseras till vklass gör vi en koll på att det är en korrekt adress enligt standarden. Att domännamet är registrerat och en del andra kollar. Är något fel kommer vi inte importera adressen. När vi sedan skickar och vi får en hard bounce så slutar vi även att skicka till adressen. Om användaren i sitt e-postprogram klickar på avregistrera slutar vi också att skicka till adressen.

Under användarens inställningssida kan man se om vi skickar eller inte. Är trots allt adressen rätt men att man av någon anledning själv markerat meddelandet som spam kan man aktivera det igen genom att verifiera sin e-postadress. Viktigt att om användaren i sitt e-postprogram valt att blockera vår domän vklassmail.com så måste det tas bort först.

För personal och elever som har en adress så skickar Vklass många e-postmeddelanden samtidigt till samma e-postserver. Detta brukar inte gillas. T.ex. på fredagar när vi skickar ut närvarorapporter till alla lärare. Därför är det viktigt att er organisation vitlistar våra ip-nummer i er e-posttjänst.

IP-numren som det gäller:
213.180.78.179
213.180.78.162
192.174.90.168
192.174.90.169
52.89.7.27
52.38.252.253

Maildomänerna som vi använder är vklassmail.com samt vklassmail.se

Guider för att vitlista ip-nummer

G-suite
https://support.google.com/a/answer/60751?hl=sv

Office365
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/configure-the-connection-filter-policy

Updated on 31 mars, 2021

Was this article helpful?

Related Articles