1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Frånvarovarningar

Frånvarovarningar

Funktion

Under Min klass finns en knapp, Frånvarovarn. Här syns en lista på alla elever som under perioden från satt startdatum har uppnått X timmar ogiltig frånvaro.

Hög ogiltig frånvaro

Den övre listan visar de senaste eleverna som uppnått X timmar ogiltig frånvaro. Hur många timmar som krävs kan skolan ställa in. För varje elev i listan kan mentor/klasslärare välja att

  • Skicka en varning – Går per mail till eleven och vårdnadshavaren. Text i mailet kan skolan ställa in.
  • Ignorera – Nollställer frånvaroräkningen på eleven och tar bort den ur listan. Eleven kommer hamna i listan på nytt om X timmar ogiltig frånvaro nås igen räknat från dagens datum.

Den nedre listan visar alla elever som fått en varning. D.v.s. där läraren klickar på ”Skicka varning”. Om eleven ännu en gång når X timmar ogiltig frånvaro kommer eleven på nytt hamna i den övre listan och läraren kan återigen skicka en varning eller ignorera för att nollställa räkningen.

Vid varje tillfälle då en elev når X timmar ogiltig frånvaro får klassläraren/mentor en notis om detta under Händelser i Vklass.

Elever med 2 varningar

Om läraren två gånger skickat en varning till en elev så kommer elevens namn flyttas till listan under fliken ”Elever med 2 varningar”. I gymnasiet kan det t.ex. innebära indraget studiebidrag.

Klicka på Ta bort intill eleven i listan för att nollställa frånvaroräkningen för eleven från dagens datum. Om eleven ännu en gång når X timmar ogiltig frånvaro kommer eleven på nytt hamna i listan med elever med Hög ogiltig frånvaro och läraren kan återigen skicka en varning.

Hög giltig frånvaro

Listan visar alla elever i klassen som har ovanligt hög giltig frånvaro. Den giltiga frånvaron anges i procent och skolan ställer in vad man anser vara ovanligt hög giltig frånvaro. Listan innehåller inga funktioner för att skicka varning utan finns endast i informationssyfte för klasslärare/mentor.

Inställningar för skolan

För att använda funktionen måste den aktiveras under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration

Här kan inställningar för funktionen göras:

InställningStandardvärdeFörklaring
Startdag1 septemberDen dag från vilken ogiltig och giltig frånvaro ska börja räknas. Vanligtvis läsårsstart.
Antal ogiltiga frånvarotimmar för varning 120Hur många timmar frånvaro måste en elev uppnå för att generera en första varning?
Antal ogiltiga frånvarotimmar för varning 220Hur många timmar frånvaro måste en elev uppnå för att generera en andra varning?
Giltig frånvaro som genererar varning (%)40Hur många procent giltig frånvaro måste en elev ha för att hamna i listan över elever med ovanligt hög giltig frånvaro?
Mailämne & mailtext för varning 1 samt detsamma för varning 2Din son/dotter [firstname] [lastname] har nu haft ogiltig frånvaro [hours1] timmar. Därför informerar nu skolan om detta. Kontakta ansvarig lärare/mentor på skolan för mer information.Det meddelande som skall skickas per mail då läraren klickar på ”Skicka varning” första resp. andra gången. Platshållare, d.v.s. text inom klamrar [], kommer att ersättas: [firstname] = Elevens förnamn [lastname] = Elevens efternamn [hours1] = Antal ogiltiga frånvarotimmar för varning 1 [hours2] = Antal ogiltiga frånvarotimmar för varning 2 [date] = Dagens datum [firstalertdate] = Datum då första varningen skickades
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles