• Nytt gränssnitt för pedagoger, elever och vårdnadshavare

  Sedan 2018 har Vklass successivt gått över till nytt gränssnitt. Målet med uppdateringen är att skapa en modern tjänst som möter dagens krav gällande tillgänglighet och mobil användning. Dessutom utvecklas det nya gränssnittet tillsammans med pedagoger och användare i Sverige för att skapa bättre processtöd med utökad funktionalitet. Artikeln syftar…

 • Publicera en IUP för samtliga, eller vissa, elever i en klass

  Artikeln kommer i steg för steg beskriva hur man publicerar, samt avpublicerar, IUP, er för elever i egenskap av Klasslärare. Fråga: Vad innebär då publicera? Svar: Genom att publicera en IUP. Blir den synlig/åtkomlig för eleven och dess vårdnadshavare. Det är genom denna funktion, publicera, som elev och vårdnadshavare får…

 • Publicering av Nyheter, vilket skapar frågetecken/funderingar hos användarna.

  Problematik: Man skapar Nyheten till klassen/klasserna via Skolan (Min skola). Utförande: I Vilket man tar bort, det s.k. förinställda objektet (lika med skolan), och ersätter det med klasser istället [Ex. 3B (Mönsterklassen) och 7B]. Utfall: Nyheten blir publicerad i respektive klass – [Ex. 3B (Mönsterklassen) och 7B] – men inte på Skolan (se bild…

 • Aktivera och Inaktivera IUP

  Artikeln kommer i steg för steg beskriva hur man aktiverar, samt inaktiverar, IUP, er för elever i egenskap av Klasslärare. Aktivera 1. Klicka på Min klass 2.  Klicka på fliken [Omdömen] 3.  Klicka därefter på Visa alla… Vilket man finner under rubriken: IUP i klassen 4.  Klicka sedan på; Skapa en…

 • Inloggning i Vklass

  Dokumentation för Vklass kunder beskrivande inloggningslösningar och uppsättning/konfigurering av federerad inloggning till Vklass via standarden Skolfederation eller annan SAML baserad inloggning.
 ALTERNATIV Vklass stödjer olika alternativ för inloggning som varje organisation måste ta ställning till. Inloggning med Vklass inloggningsuppgifter, detta är en en-faktorslösning baserad på användarnamn och lösenord. Denna inloggningslösning…

 • Frågor och Svar kring modulen Överlämningar

  Artikeln gäller för överlämningar mellan Grundskola och Gymnasieskola 1. Frågor: När man skapar överlämningen – är det då som den blir tillgänglig för mottagande skola? Eller när blir den tillgänglig för mottagande skola? Det är också då som de 240 dagarna startar, eller? 1. Svar: Överlämningen blir tillgänglig för den…

 • Vklass Redigeringsverktyg för Dokument och dess Kommentarfunktion

  Inledning Vi har sedan en tid tillbaka ersatt Office Online, eftersom Microsoft mer eller mindre övergav denna applikation/plattform, med en, helt, annan plattform där lärarna kan redigera, samt ange kommentarer på, elevers inlämnade dokument. Denna plattform, vars, fullständiga, namn är; TX Text Control .NET Server for ASP.NET, har en helt…

 • Vårdnadshavare & Klasslistan

  De Vårdnadshavarna som initialt får upp följande meddelande (se nedan): ”Skolan har valt att inte publicera klasslistan här. Kontakta skolan för mer information.” Har sitt ursprung i att deras barn oftast tillhör ett fritidshem, och en avdelning (klass) där (Ex. Katthult och Lönneberga) där detta inte är aktiverat. Detta gör…