Hur kan vi förbättra vår kunskapsbank?

Skriv en kommentar nedan för att hjälpa oss bli bättre! Berätta t.ex. vad du saknar för information, vad du tycker är bra med vår kunskapsbank eller rent allmänt hur du tycker vi skulle kunna underlätta för dig när du letar efter hjälp och stöd med Vklass.

Stort tack för din feedback!

OBS! Du kan endast lämna förslag om förbättringar i detta formulär. Vi har inte möjlighet att besvara supportfrågor här. 

Comments

  1. Jag använder vklass som vårdnadshavare till förskolebarn och har ett par förslag till förbättringar rör frånvaroanmälan.

    1) när man anmäler för flera dagar samt för dagar längre fram än idag/imorgon måste man ange start- och sluttid. Föreslår att ni lägger till alternativet ”hela dagen” för att förbättra användarupplevelsen.
    2) i nuläget måste man både anmäla i vklass och direkt till personalen via telefon. Vore mycket smidigare om man kunde skriva ett meddelande direkt i vklass när man anmäler, som sedan skickas till skolans telefon som sms tillsammans med de anmälda datumen.

  2. Hej, Ingen kommun godkänner att man får skriva kommentarer vid frånvaroanmälan eftersom då kommer vårdnadshavare skriva vilka sjukdomar barnet har och lagringen av dessa uppgifter är problematiskt.

Leave a Comment