1. Home
  2. Skapa och redigera formulär (särskilt stöd)

Skapa och redigera formulär (särskilt stöd)

För att skapa och redigera formulär behöver du en kommunbehörighet/org.admin. När du loggat in och valt Särskilt stöd i menyn syns fliken Frågeformulär. Här kan du både se befintliga formulär samt radera, redigera och skapa nya formulär för hela organisationen samt för enskilda skolenheter.

Skapa nytt formulär

Du väljer först formulär på organisationsnivå eller formulär kopplat till enskild skola. När ett nytt formulär skapas namnges formuläret samt en eventuell beskrivning anges (huvudbeskrivningen syns ej för den som fyller i formuläret). När du sparat leds du vidare till delen där man skapar frågor. I Vklass finns olika frågetyper:

Välj Textbox för kort svar. Textbox flera rader för långt svar. Rubrik för rubrik utan fråga. Ja/Nej för ja- eller nej-fråga. Kryssruta för kryssat val eller ej. Alternativ lista för ensvarsalternativ. Rullista för för ensvarsalternativ i utfällbar lista.

Ett färdigt formulär med samtliga frågetyper ser det ut som följande för mottagaren:

Samtliga redigeringsval

  • I rullistan Välj typ anger du frågetypen
  • I rutan Namn anges vanligen kortfattade frågor tex ”beskriv situationen i klassrummet”
  • Numret i rutan Sortering anger i vilken ordning frågan hamnar i formuläret.
  • Beskrivning kan användas som komplement till frågenamnet. Rutan får rymma max 500 tecken.
  • Standardvärde kan användas för ett redan ifylld text på textfrågor.
  • Rader i textbox för att utöka svarsrutan på textfrågor.
  • Obligatorisk om svar krävs på frågan.
  • Mask för validering behövs ej fyllas i.
  • För Alternativ lista samt Rullista skrivs alternativen på varsin rad på följande sätt:

Första; Första
Andra; Andra
Tredje; Tredje
Fjärde; Fjärde

Redigera formulär

Du kan redigera ett befintligt formulär, både rubrik, frågetyp, beskrivning osv. Observera att redan skickade formulär kommer innehålla de frågor som fanns i formuläret vid den tidpunkten. Därför kan de vara klokt att redigera formulär vid terminstart eller på annan passande tidpunkt.

Updated on 20 juli, 2020

Was this article helpful?