1. Home
  2. Stödinsatser
  3. Prorenata – Öppna elevprofil i Vklass

Prorenata – Öppna elevprofil i Vklass

För att öppna en elev i Vklass via Prorenata Journal navigerar du till elevens översiktssida. Klicka på knappen Använd elev för att… och välj Öppna i Vklass.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._16.56.14.png

Vklass kommer öppnas i ett nytt fönster (flik) i webbläsaren.

Om vald elev inte kan kopplas till en elevprofil i Vklass kommer det att visas ett felmeddelande i webbläsaren. Det kan t.ex. bero på:

  • ett tillfälligt fel
  • en felaktig konfiguration (t.ex. felaktig integrationsnyckel)
  • att elevens ID inte kan matchas med någon elevprofil i Vklass med samma ID
  • att eleven inte finns registrerad i Vklass
Updated on 22 december, 2020

Was this article helpful?