1. Home
  2. Modersmål finska som nationellt minoritetsspråk

Modersmål finska som nationellt minoritetsspråk

Nu finns kursplaner och kunskapskrav i Vklass. Kunskapskraven och kursplanerna omfattar både finska som första- och andraspråk. 
Vill man använda dem direkt kan man nå dem genom att sätta kurskod “GRGRMOE01” på sin ämnesgrupp. Under sommaren kommer de att uppdateras och sedan finnas tillgängliga på kurskod “MLFIN”.

Updated on 11 maj, 2020

Was this article helpful?